แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องมือไฮดรอลิคตัดและกดเข้าด้วยกันไร้สาย

ดูเครื่องตัดและคีมย้ำสายไฟแบบไร้สายรุ่นล่าสุด ซึ่งตอนนี้มีเทคโนโลยี Nuron ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพเมื่อทำงานที่ต่อกับไฟฟ้าและสายไฟ