แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

โฟม

โฟมวัตถุอุดกันรั่วที่ขยานตัวได้เอง เติม ซีลและฉนวนโดยการขึ้นรูป ก่อตัวคงทน, ทนอากาศ น้ำ และติดกับสารตั้งต้นกับการก่อสร้างส่วนใหญ่

โฟมวัตถุอุดกันรั่วที่ขยานตัวได้เอง เติม ซีลและฉนวนโดยการขึ้นรูป ก่อตัวคงทน, ทนอากาศ น้ำ และติดกับสารตั้งต้นกับการก่อสร้างส่วนใหญ่