Skip to main content

โฟม

โฟมวัตถุอุดกันรั่วที่ขยานตัวได้เอง เติม ซีลและฉนวนโดยการขึ้นรูป ก่อตัวคงทน, ทนอากาศ น้ำ และติดกับสารตั้งต้นกับการก่อสร้างส่วนใหญ่

โฟมวัตถุอุดกันรั่วที่ขยานตัวได้เอง เติม ซีลและฉนวนโดยการขึ้นรูป ก่อตัวคงทน, ทนอากาศ น้ำ และติดกับสารตั้งต้นกับการก่อสร้างส่วนใหญ่
ย้อนกลับไปที่รายการผลิตภัณฑ์ ()
เปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ์ ()
กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า

เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม