แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฏาคม 2566 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

โฟม

โฟมวัตถุอุดกันรั่วที่ขยานตัวได้เอง เติม ซีลและฉนวนโดยการขึ้นรูป ก่อตัวคงทน, ทนอากาศ น้ำ และติดกับสารตั้งต้นกับการก่อสร้างส่วนใหญ่

โฟมวัตถุอุดกันรั่วที่ขยานตัวได้เอง เติม ซีลและฉนวนโดยการขึ้นรูป ก่อตัวคงทน, ทนอากาศ น้ำ และติดกับสารตั้งต้นกับการก่อสร้างส่วนใหญ่
ย้อนกลับไปที่รายการสินค้า ()
เปรียบเทียบ
สินค้า ()
กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน