ลงทะเบียน

ลงทะเบียนวันนี้ เพื่อสิทธิในการซื้อผลิตภัณฑ์ โปรแกรม แจ้งขอรับบริการ ตลอดดจนรับข้อมูลข่าวสารล่าสุดผ่านฮิลติออนไลน์

  1. กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มลงทะเบียน
  2. ยืนยันอีเมล
  3. กรุณากรอกแบบฟอร์มทางบัญชี
  4. กรุณาลงทะเบียนให้สมบูรณ์

หากคุณเป็นลูกค้าปัจจุบันของฮิลติ (ไทยแลนด์)กรุณาลงทะเบียนด้วยอีเมลเดียวกันกับอีเมลที่คุณใช้ในการติดต่อเรา

ข้อกำหนดในการตั้งรหัสผ่านที่มีความปลอดภัย

  • รหัสผ่านของคุณจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัว
  • จะต้องไม่เหมือนกับชื่อผู้ใช้หรือชื่ออีเมล
  • ประกอบไปด้วยตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว
  • ประกอบไปด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่อย่างน้อย 1 ตัว
  • ประกอบไปด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กอย่างน้อย 1 ตัว

*ข้อมูลที่ต้องระบุ

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า