บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและด้านเทคนิคหน้างานก่อสร้างและทางโทรศัพท์

ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับการออกแบบและการวางแผน เราช่วยคุณได้

Hilti advice onsite and on the phone

การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์

ผู้จัดการดูแลลูกค้าและทีมวิศวกรของฮิลติสามารถทำงานร่วมกับคุณที่หน้างาน ผ่านทางออนไลน์ และผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่คุณทั้งในขั้นตอนการออกแบบ การกำหนดสเป็ก และการฝึกอบรม

เราให้คำปรึกษาในเรื่องใดบ้าง

Hilti technical advice on the phone

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือสำหรับโครงการของคุณ ทีมวิศวกรที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีของเราพร้อมที่จะช่วยคุณแก้ปัญหาทางเทคนิคในด้านต่างๆ เช่น:

  • ระบบโครงสร้างรองรับแบบแยกส่วนและระบบรองรับท่อ (Modular support systems and pipe supports) 
  • การติดตั้งพุก (Anchoring applications )
  • ระบบตะปูยึด  (Direct fastening)
  • การออกแบบดาดฟ้า  (Decking design)
  • ระบบป้องกันไฟและควันลาม

 

บริการสนับสนุนทางวิศวกรรมที่หน้างานก่อสร้าง

Hilti onsite engineering support

ฮิลติไทยแลนด์มีวิศวกรดูแลโครงการและวิศวกรกำหนดสเป็กมากกว่า 20 คน

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือที่หน้างานของคุณ คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือ โดยเราจะส่งเจ้าหน้าที่ไปทำงานร่วมกับคุณที่หน้างาน เพื่อหาคำตอบที่ดีที่สุด รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีจากฮิลติ

ขอคำแนะนำหรือนัดหมายเข้าหน้างาน