เพิ่มสินค้าลงตะกร้าแล้ว
เพิ่มสินค้าลงตะกร้าแล้ว
ไปยังตะกร้าสินค้า

On!Track Release Notes

ON! Track ให้การเผยแพร่และปรับปรุงระบบเว็บและแอปพลิเคชั่นบนมือถือเป็นประจำเพื่อปรับปรุงและเพิ่มฟังก์ชันการทำงานใหม่ ๆ ให้กับผู้ใช้ ค้นหารายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับแต่ละรุ่นซอฟต์แวร์ที่ปรับปรุงล่าสุดได้ด้านล่างนี้

On!Track Release Notes

Version Release type  Release date Release details 

2.9 Software Release

Major

March 2018

Disclaimer: After the new version, has been released, all the ON!Track users should log out first and log in back to ON!Track both on the mobile and the web application to be sure the new version of ON!Track will work as it’s intended.

The V2.9 release brings some quintessential new features like Asset deletion at any time for admin users and changes on how you can add and manage Consumables.

Many new improvements also included such as:

  • New languages (Korean, Japanese, HK Chinese)
  • Ability to add your Hilti unique asset already to ON!Track by scanning it’s ON!Track QR code
  • Clickable hyperlinks on the Asset notes section, adjustable width of the Asset side panel
  • Re-designed Company Settings
2.8 Software Release
Major
October 2017

• Easily add and complete services from mobile: You can now easily add and complete services of your assets on the mobile app as well including uploading service attachments for it.

• View and download asset attachments on the mobile app – always have your user manuals and checklists ready.

• Add attachments to employee certificates: Certificates can be renewed, have attachments and their complete history viewable on the web.

• Employee picture: Option to upload a profile picture of every user on the web.

Watch ON!Track release highlights video

2.7 Web & Mobile app Patch July 2017 The 2.7 patch brings improvements and bug fixes on alerts, grids, reports, and more.
2.6 Web & Mobile app Major release Jun 2017

The 2.6 web and mobile patch updated the following issues:

• A complete redesign of the reporting section on the web application to make reporting faster, easier, and more efficient

• Grid views can now be saved as favorites to eliminate the recreation of frequently used views.

• The login details on the mobile app are now remembered so that users are always logged in.

• There are some enhancements and bug fixes included.

2.5.2 Web & Mobile app
Patch March 2017 The 2.5.2 patch brings several bug fixes on alerts, translations, asset grid details, and others.
2.5 Web & Mobile app Major release Mar 2017

The 2.5 web and mobile patch updated the following issues:
• Track asset ownership and responsibility securely with the revamped confirm delivery feature (including a signature field on the mobile app). 

• With the new location management concept of “location states”, manage your locations more easily by archiving completed jobsites.

• View the most recently completed services along with their attachments directly on the mobile app.

• Additional information on Hilti specific assets and data has been implemented and is viewable in the web app.

• Global searches in the web app has been improved for large customers with over 5,000 assets or locations.

• The resolution of some synchronization inconsistencies and other minor bug fixes were completed.

• Three new languages are now supported: Czech, Slovakian, and Turkish.

2.4.0.2 Web app Patch Nov 2016 The 2.4.0.2 web patch fixed the following issues:
• Errors in the check inventory and transfer reports
• Behavior of the responsible employee field during asset transfers
2.4.1 Mobile app Patch  Nov 2016 The 2.4.1 mobile patch fixed the following issues:
• Errors in the check inventory report
2.4 Web app Minor release Oct 2016 The 2.4 web release brings the following new features and enhancements:
• Finnish, Danish, and Swedish are now available
• Further improvements to the performance and search functionality have been implemented
2.4 Mobile app Minor release Oct 2016 The 2.4 mobile release brings the following new features and enhancements:
• Finnish, Danish, and Swedish are now available
• Further improvements to the performance and search functionality have been implemented
2.3.2 Web app Patch Aug 2016 With this patch important columns were brought back in the asset and location grid that were removed with the V2.3 release. The list of returned columns are:
• Fleet Cost Center, Cost Code, Extended Warranty, Fleet Organization Reference Number, Location Cost Center, Purchase Order Number, Rental Start Date, Rental Tool Claim, Template Name, Vendor
2.3.1 Mobile app Minor release Aug 2016 The mobile release from V2.3 was delayed one week and is now available as version V2.3.1.
2.3 Web & Mobile app Major release Aug 2016 Hilti ON Track version 2.3 release highlights:
• Upcoming maintenance is now announced directly within the ON!Track software so that all users are able to plan better around the availability of the system. 
• New grid functionality has been implemented to improve performance on the speed of the data loading.
• Improvements and optimizations have been made in terms of performance and search capabilities.
• The latest release documentation can be reached with a link from the ON!Track “support & info” page in the software.
• When adding an asset on the mobile it is now possible to also add asset notes, a friendly name, and an asset group.
• Restocking consumables has become easier with the ability to select and restock multiple consumable types within one transaction.
• There is a new box to highlight where the barcode scanning should take place to speed up the scanning process.

คู่มือการใช้งานแอพพลิเคชั่น ON!Track

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ON ON!TRACK?

ติดต่่อเรา
ติดต่่อเรา