Hilti fleet management

ระบบเช่าเครื่องมือของฮิลติช่วยคุณลดค่าใช้จ่ายในส่วนของเครื่องมือที่ไม่ได้ใช้งาน

ให้เราบริหารเครื่องมือของคุณ เพื่อที่คุณจะได้มีเวลาบริหารธุรกิจของคุณเอง

ลูกค้าที่ต้องวางแผนและดำเนินการโครงการก่อสร้างเป็นประจำจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ มากมายอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของใบอนุญาต สัญญาข้อตกลงกับบริษัทคู่ค้าต่างๆ หรือการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาในระยะสั้น ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องหาวิธีการที่จะลดความเสี่ยงอื่นๆ เช่น การเกิดปัญหากับเครื่องมือ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความล่าช้าที่มีมูลค่ามหาศาลได้ ระบบเช่าซื้อเครื่องมือจากฮิลติเป็นบริการแบบครบวงจรในส่วนของอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์สามารถลดปัญหาที่ต้องกังวลลงไปได้อีกหนึ่งเรื่อง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของบริการนี้จะถูกรวมไว้ในค่าธรรมเนียมรายเดือน คุณจึงสามารถทำธุรกิจของคุณได้อย่างเต็มที่ และปล่อยให้เราคอยดูแลในเรื่องต่างๆ ที่เหลือ เช่น: การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การลดความเสี่ยง การบริหารต้นทุน การเพิ่มความโปร่งใสของการจัดการเครื่องมือ และการใช้ต้นทุนการดำเนินงานอย่างคุ้มค่าที่สุด

ของเล็กน้อย แต่เป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่

ติดต่อเจ้าหน้าที่บริหารเครื่องมือเช่า

ทำไมต้องใช้เครื่องมือเช่าของฮิลติ

ใช้เพียงอย่างเดียว โดยไม่ต้องกังวลกับการเป็นเจ้าของ

ทุกโครงการย่อมแตกต่างกัน งานสร้างสะพานต้องการเครื่องมือที่ไม่เหมือนกับงานสร้างศูนย์การค้า ดังนั้น สูตรแห่งความสำเร็จของธุรกิจก็คือ การใช้เครื่องมือ โดยที่ไม่ต้องเป็นเจ้าของ เพราะการเพิ่มเครื่องมือในสต็อกให้เหมาะกับทุกงานที่เข้ามานั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก อีกหนึ่งข้อดีที่คุณจะได้รับก็คือ ในช่วงที่มีงานเข้ามามาก คุณสามารถสั่งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับใช้งานในช่วงระยะเวลาหนึ่งได้ ทำให้คุณมีเครื่องมือที่ต้องการสำหรับการใช้งานตลอดเวลาในจำนวนที่เหมาะสม ผ่านการบำรุงรักษามาอย่างถูกต้อง และพร้อมใช้งานได้ทันที บริการเช่าซื้อเครื่องมือของฮิลติมีเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดประมาณหนึ่งล้านชิ้น ลูกค้าสามารถเลือกเครื่องมือและอุปกรณ์ได้ตามที่ต้องการจากคลังเครื่องมือของเรา โดยหลังจากครบอายุการใช้งานแล้ว เครื่องมือจะได้รับการเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ล่าสุด ทำให้เครื่องมือทั้งหมดของคุณทันสมัยอยู่เสมอ

Hilti fleet management

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เครื่องมือประสิทธิภาพสูงคือหัวใจสำคัญเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ เครื่องมือที่ดี นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการแล้ว ยังมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดและส่งผลให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดูดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการเครื่องมือประสิทธิภาพสูงจำนวนมากด้วยตัวเองนั้นเป็นงานหนักทั้งในแง่ของการบริหาร รวมทั้งยังทำให้คุณต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินด้วยเช่นกัน

2. ลดความเสี่ยงและเวลาสูญเปล่า – ถ้าหากเครื่องมือชิ้นสำคัญเสียขึ้นมากะทันหันในระหว่างการทำงาน นั่นหมายถึงงานทั้งหมดในไซต์งานก่อสร้างอาจจะต้องหยุดลง นอกจากนี้ คุณยังต้องวุ่นวายกับการจัดการต่างๆ เพื่อเปลี่ยนเครื่องมือใหม่ ส่งผลให้งานล่าช้า และต้นทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3. ประหยัดและคาดการณ์ต้นทุนได้ล่วงหน้า – การเตรียมเครื่องมือให้ได้รับการบำรุงรักษาอย่างถูกต้องในจำนวนที่เพียงพอต่อการใช้งาน ย่อมหมายถึงค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งและการบริหารจัดการที่ค่อนข้างสูง นอกจากนี้ เครื่องมือที่ไม่ถูกนำมาใช้งานยังส่งผลให้สิ้นเปลืองทรัพยากรต่างๆ อีกด้วย ดังนั้น วิธีการที่ประหยัดกว่าคือ การเลือกระบบเช่าซื้อเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ แทนการเป็นเจ้าของเครื่องมือทั้งหมด

4. เพิ่มความโปร่งใสของการจัดการเครื่องมือ – ในกรณีที่เครื่องมือเสีย จำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนใหม่เป็นเครื่องมือรุ่นเทียบเท่ากันในเวลาที่รวดเร็วที่สุด การลดปัญหาเวลาสูญเปล่าจากการเปลี่ยนเครื่องมือสามารถทำได้ ถ้าหากมีรายการเครื่องมือเช่าซื้อที่เชื่อถือได้และระบบตรวจสอบติดตามที่จะช่วยให้ประหยัดได้ทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

5. ใช้ต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างคุ้มค่าที่สุด – การซ่อมและการบำรุงรักษาเครื่องมือมักจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด ส่งผลให้การรักษาต้นทุนให้อยู่ภายในงบประมาณที่กำหนดไว้เป็นเรื่องยาก แต่ต้นทุนทั้งหมดของเครื่องมือแบบเช่าซื้อนั้นถูกรวมไว้ในค่าธรรมเนียมรายเดือนตายตัวแล้ว คุณจึงสามารถวางแผนงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบบริหารจัดการเครื่องมือที่มีผู้ใช้มากกว่า 100,000 ราย ในกว่า 40 ประเทศทั่วโลก


ประสบการณ์และความพร้อมของเรา

ฮิลติ ได้ริเริ่มการให้บริการเครื่องมือเช่า (Fleet Management) มาเป็นเวลากว่า 10 ปี ด้วยรูปแบบ "All-inclusive service" ที่ได้รับการพิสูจน์ความเสร็จจากผู้ใช้กว่า 100,000 รายใน 40 กว่าประเทศ

คุณจะไม่เพียงแต่ได้รับประโยชน์จากการเตรียมเครื่องมือหรือการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือเท่านั้น แต่จะได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้นจากระบบเช่าเครื่องมือของฮิลติซึ่งต่าง
จากการเช่าเครื่องมือทั่วไป นั่นคือ เราจะช่วยคุณในการวิเคราะห์ บริหารจัดการเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ ไม่จำเป็นต้องใช้ ดูแลจำนวนเครื่องมือให้เพียงพอ  ตลอดจนการหาเครื่องมือทดแทน และในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องภายใต้ระบบการเช่าเครื่องมือของคุณ

HILTI FLEET MANAGEMENTสนับสนุนธุรกิจของคุณได้อย่างไร

Hilti fleet management
1 / 7
Pay for Use

คุณเพียงแค่จ่ายเพื่อใช้งาน ไม่มีค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมหรือเพิ่มขึ้นในอนาคต

Hilti fleet management
2 / 7
No additional costs

ระบบจัดการเครื่องมือเช่าของเราได้ครอบคลุมถึงคุณภาพ ความรวดเร็วในการดูแล ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและซ่อมแซมเครื่องมือ คุณจึงมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกในตลอดอายุสัญญา

Hilti fleet management
3 / 7
Labeling & Tracking

คุณสามารถดูแล จัดการ ติดตามการใช้งาน รวบรวบค่าใช้จ่ายของเครื่องมือได้อย่างง่ายดายและโปร่งใส

Hilti fleet management
4 / 7
Theft Coverage

เราช่วยคุณลดความเสี่ยงในการทำงานและจัดหาเครื่องมือทดแทนให้ในกรณีเครื่องมือสูญหายหรือถูกโขมย

Hilti fleet management
5 / 7
Timely Exchange

ระบบบริหารจัดการเครื่องมือเช่าของเราช่วยให้คุณมีเครื่องมือรุ่นล่าสุดที่ดีและปลอดภัยต่อการทำงานใช้อยู่เสมอ

Hilti fleet management
6 / 7
Loan Service

ลดความล่าช้าในการทำงานอันเกิดจากเครื่องมือสูญหายหรือถูกขโมย ด้วยการจัดหาเครื่องมือทดแทนให้คุณ

Hilti fleet management
7 / 7
Peak Demand Coverage

ด้วยบริการ “การเช่าเครื่องมือเพิ่มในระยะสั้น” คุณจึงสามารถรับมือกับการทำงานเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Hilti ON!Track asset management

ON!TRACK ระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน

ถ้าคุณกำลังมองหาวิธีการจัดการอุปกรณ์ที่โปร่งใส Hilti ON!Track คือคำตอบที่คุณต้องการ

รายละเอียดเพิ่มเติม