พุกเบ่งที่เหมาะกับหน้างานที่แตกต่าง

พุกเบ่งถูกแบ่งออกเป็น 3 รุ่น เพื่อให้คุณเลือกให้ได้อย่างเหมาะสมที่สุด

การแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็นสามรุ่นช่วยให้คุณเลือก Stud Anchor ได้ง่ายยิ่งขึ้น ตามระดับประสิทธิภาพ มาตรฐานข้อกำหนด และราคาที่คุณต้องการ เพื่อให้งานฝังพุกของคุณมีประสิทธิภาพโดยรวมสูงขึ้นทั้งกับคอนกรีตแตกร้าวและไม่แตกร้าว

Hilti wedge anchors are available in three different performance levels

พุกเบ่ง

Ultimate HST3 wedge anchor

พุกเบ่งรุ่น-Ultimate

  • Stud Anchor รุ่น Ultimate ให้ประสิทธิภาพสูงที่สุดสำหรับงานที่ต้องการความปลอดภัยระดับสูงสุด
  •  รองรับมาตรฐานข้อกำหนดต่างๆ มากมาย เช่น มาตรฐาน ETA ด้านคอนกรีตแตกร้าวและไม่แตกร้าว เพลิงไหม้ การรับแรงกระแทก และแผ่นดินไหว
  •  เหมาะสำหรับงาน เช่น การยึดแผ่นฐานสำหรับโครงสร้าง โครงสร้างรอง (เช่น ระเบียง หลังคา บันได) ผนังกระจก และงานเครื่องกล ไฟฟ้า และประปา (MEP) ที่ต้องการความแข็งแรงสูง
สั่งซื้อ
Premium HSA wedge anchor

พุกเบ่งรุ่น-Premium

• Stud Anchor รุ่น Premium ให้ประสิทธิภาพสูงสำหรับงานที่ไม่ต้องการความเข้มงวดระดับสูงสุด

• ได้รับการรับรองมาตรฐาน ETA สำหรับใช้กับคอนกรีตไม่แตกร้าว

• เหมาะสำหรับงานส่วนใหญ่ในคอนกรีตไม่แตกร้าว

สั่งซื้อ
Standard HSV wedge anchor

พุกเบ่งรุ่น-Standard

• Stud Anchor รุ่น Standard ให้คุณภาพตามมาตรฐานฮิลติในราคาที่ไม่แพง

• เหมาะสำหรับงานที่ไม่ใช่โครงสร้างและไม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนการรับรอง

สั่งซื้อ