วิธีการติดตั้งพุกสำหรับอาคาร

การฝึกอบรมเกี่ยวกับพุกโดยฮิลติสำหรับช่างติดตั้งและโฟร์แมน

Hilti anchor training for installers

หลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับพุกจากฮิลติเป็นการผสมผสานระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติจริง โดยเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับช่างติดตั้งและโฟร์แมน หลักสูตรของเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของคุณที่หน้างาน หรือคุณจะเลือกหลักสูตรที่เราเตรียมไว้ให้ ณ Hilti Training center

ในระหว่างการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งระบบพุก 4 แบบของฮิลติ การฝึกอบรมจะมีให้เลือกในรูปแบบต่างๆ ขึ้นอยู่กับธุรกิจของคุณ โดยคุณสามารถเลือกได้ระหว่าง:

 • เหล็กกล้าและโลหะ
 • อาคารและการก่อสร้าง
 • พลังงานและอุตสาหกรรม
 • งานเครื่องกลและไฟฟ้า
 • งานตกแต่งภายใน

หัวข้อการฝึกอบรม

เรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ ต่อไปนี้:

 • พุกประเภทต่างๆ และวิธีการเลือกพุกที่เหมาะที่สุดสำหรับงานประเภทต่างๆ
 • กฎสำคัญเพื่อการติดตั้งอย่างถูกต้อง
 • วิธีการอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งาน

สิ่งที่คุณจะได้รับ

Hilti anchor training for installers
 • วิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์และเครื่องมืออย่างปลอดภัย
 • วิธีการเลือกระบบพุกที่เหมาะกับงานมากที่สุด
 • วิธีการติดตั้งพุกอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 • ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับใบรับรองการฝึกอบรม

ต้องการให้เราจัดสัมมนาเกี่ยวกับพุกและการติดตั้ง