บริการทดสอบเหล็กเสริมและพุกและจุดยึดฝังในคอนกรีต (Onsite Testing)

บริการทดสอบเหล็กเสริมและพุกยึดฝังในคอนกรีตที่หน้างานจากฮิลติ

Hilti onsite testing

Please enter Alternative Text here (optional)

•  คุณจำเป็นจะต้องทำการทดสอบเหล็กเสริมและพุกยึดฝังในคอนกรีตที่หน้างานในกรณีที่ไม่ทราบความสามารถในการรับน้ำหนักของวัสดุ

•  กรณีนี้จะเป็นกรณีที่ไม่มีข้อมูลของวัสดุในคู่มือข้อกำหนด ACI – ICC-ES หรือในข้อมูลทางเทคนิคของ Hilti – เช่น วัสดุเป็นวัสดุเก่า หรือเป็นคอนกรีตหรือหินที่มีความเสียหาย

•  การทดสอบที่หน้างานจะช่วยให้สามารถคำนวณค่าความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกออกแบบของวัสดุ และสามารถระบุระบบชิ้นยึดรูปแบบที่เหมาะสำหรับงานของคุณ

•  การทดสอบที่หน้างานจะทำโดยใช้การทดสอบการดึงหลุดแบบทำลายหรือโดยการทดสอบน้ำหนักบรรทุกพิสูจน์แบบไม่ทำลาย

ช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการทดสอบที่หน้างาน

คุณสามารถทำการทดสอบที่หน้างานได้ในระหว่างช่วงการออกแบบและหลังจากการติดตั้งระบบพุกยึดฝังในคอนกรีต

Hilti HAT 30 anchor tester

การทดสอบที่หน้างานในระหว่างช่วงการออกแบบ

ในระหว่างช่วงการออกแบบ – หาความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของวัสดุและระบุระบบพุกยึดฝังในคอนกรีตที่จะนำมาใช้

Hilti anchors for mechanical and electrical support

การทดสอบที่หน้างานหลังการติดตั้ง

หลังจากติดตั้งระบบพุกยึดฝังในคอนกรีตแล้ว – ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย โดยอาจเป็นการทดสอบตามความต้องการของเจ้าของอาคาร หรือเป็นการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าระบบเป็นไปตามแนวทางมาตรฐาน

สิ่งที่คุณจะได้รับหลังจากการทดสอบที่หน้างาน

Hilti onsite testing report

ฮิลติจะจัดทำเอกสารรายงานการทดสอบและรายงานการประเมินอย่างละเอียด พร้อมทั้งข้อมูลทางเทคนิคจากการทดสอบ

ข้อดีอื่นๆ ของการทดสอบที่หน้างาน:

•  มั่นใจได้ว่าความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกและคุณภาพของการออกแบบเป็นไปตามมาตรฐาน

•  หาค่าความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของวัสดุที่ไม่มีข้อมูลหรือวัสดุที่แตกต่างออกไปและไม่ได้ระบุอยู่ในเอกสารอนุมัติแรก

•  สอบคุณภาพและความปลอดภัยของเหล็กเสริมและระบบพุกยึดฝังในคอนกรีตหลังจากที่ทำการติดตั้งแล้ว โดยทำการทดสอบจุดติดตั้งเป็นบางส่วน

ใครเป็นผู้ดำเนินการ ONSITE TESTING ให้กับคุณ?

ฮิลติมีการทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับลูกค้าที่หน้างาน รวมทั้งมีการใช้อุปกรณ์ทดสอบที่แม่นยำและผ่านการปรับเทียบเป็นประจำ เพื่อให้ได้ผลการทดสอบที่เชื่อถือได้ นอกจากนี้ ฮิลติยังสามารถปรับเปลี่ยนการทดสอบที่หน้างานเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้เช่นกัน

ติดต่อวิศวกรของเรา

  • คุณมีข้อสงสัยทางเทคนิคหรือไม่? ให้เราสนับสนุนโซลูกชั่นที่เหมาะสมให้แก่คุณ

    ส่งอีเมลหาเรา 0209953000

ภาพรวมของการทดสอบที่หน้างาน

  •  งาน: การทดสอบพุกยึดฝังในคอนกรีตและเหล็กเสริมที่หน้างาน
  • ผู้ดำเนินการ: ทีมวิศวกรที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับการรับรองจากฮิลติ
  • ขั้นตอนการดำเนินการ: ทดสอบเหล็กเสริมและระบบพุกยึดฝังในคอนกรีตที่หน้างาน พร้อมทั้งจัดทำเอกสารรายงานการทดสอบและรายงานการประเมิน
  • กลุ่มลูกค้า: วิศวกรโครงสร้าง ผู้ออกแบบ ผู้จัดการไซต์งาน ผู้ตรวจสอบไซต์งาน
  • ราคา: ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของขั้นตอนการทดสอบ