ฝุ่นในรูเจาะ : ผลกระทบมหาศาลต่อการรับกำลังของน้ำยาเจาะเสียบเหล็ก

การเจาะรูเพื่อติดตั้งน้ำยาเจาะเสียบเหล็กใดๆ หากผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ทำความสะอาดรูเจาะก่อนติดตั้งหรือมีการทำความสะอาดที่ไม่ดีเพียงพอจะทำให้มีฝุ่นตกค้างในพื้นผิวของรูเจาะ เกิดเป็นชั้นกั้นทำให้น้ำยาเคมีไม่ได้สัมผัสกับคอนกรีต ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการรับกำลังตามที่ผู้ออกแบบได้คำนวณไว้โดยทันที

แล้วควรทำอย่างไร?

วิธีการทำความสะอาดรูเจาะแบบมาตรฐาน : SAFE SET แบบที่ 1

ทำความสะอาดรูเจาะ 5 ขั้นตอนง่ายๆ ด้วยอุปกรณ์ที่หาได้ในไซต์งาน

1.  เจาะ

2. เป่าฝุ่นในรู

3. ใช้แปรงที่มีความยาวเหมาะสมขัดรูและดันฝุ่นเจาะออกมา

4. จากนั้นทำการเป่าฝุ่นอีกครั้ง

5. แล้วจึงทำการติดตั้งพุกเคมีในขั้นตอนสุดท้าย

Please enter alternative text here (optional)

วิธีการทำความสะอาดรูเจาะแบบมาตรฐาน : SAFE SET แบบที่ 2

ใช้อุปกรณ์เสริมที่ช่วยดูดฝุ่นขณะเจาะรู

สำหรับวิธีนี้อุปกรณ์ที่เลือกใช้จะทำการดูดฝุ่นและกักเก็บฝุ่นที่ในทุกครั้งที่เจาะ สามารถทำความสะอาดรูเจาะที่กว้างและลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณทำงานรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะลดขั้นตอนการทำงานลงเนื่องจากเป็นการเจาะรูและทำความสะอาดรูเจาะไปพร้อมๆกัน ทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับแรงของรูเจาะ อันเนื่องมาจากคุณภาพของความสะอาดของรูเจาะนั่นเอง

Hollow Drill Brit

Please enter Alternative Text here (optional)

วิธีการทำความสะอาดรูเจาะแบบมาตรฐาน : SAFE SET แบบที่ 3

HIT-HY 200-R ติดตั้งร่วมกับแท่งเกลียวรุ่น HIT-Z คือคำตอบ

เพราะฮิลติให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและเข้าใจข้อจำกัดทางด้านเวลาของหน้างาน จึงได้คิดค้นสุดยอดนวัตกรรมแห่งความปลอดภัย เกิดเป็นน้ำยาเจาะเสียบเหล็กรุ่น HIT-HY 200-R ที่เมื่อติดตั้งร่วมกับแท่งเกลียว รุ่น HIT-Z ซึ่งถูกออกแบบเป็นพิเศษให้ช่วงปลายของแท่งเกลียวมีลักษณะเป็นรูปทรงกรวยซ้อนกันหลายชั้น

เมื่อทำการติดตั้งร่วมกันจะก่อให้เกิดพฤติกรรมการรับแรงเสมือนพุกเหล็กทำงานร่วมกับพุกเคมีจึงรับกำลังได้สูงสุด แม้ไม่ทำความสะอาดรูเจาะ ซึ่งนอกจากจะช่วยร่นระยะเวลาและช่วยลดปัญหาความล่าช้าในการทำงานแล้ว ยังช่วยให้วิศวกรออกแบบและเจ้าของโครงการต่างๆ เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการติดตั้งหน้างานอีกด้วย

HIT-HY 200-R

Please enter alternative text here (optional)

HIT-Z

Please enter alternative text here (optional)

เปรียบเทียบการทำความสะอาดรูเจาะทั้ง 3 วิธี

เรามาดูวิดิโอสรุปเปรียบเทียบการติดตั้งและทำความสะอาดทั้ง 3 แบบกัน

Please enter Alternative Text here (optional)

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเจาะและพุกเคมี?

  • หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการคำแนะนำจากเราเพื่อให้ง่ายของคุณทำได้ง่ายและไวยิ่งขึ้น

    ส่ง EMAIL หาเรา 020995300