แจ้งปรับราคาสินค้าฮิลติในปี พ.ศ. 2565

                                                                                                                               1 พฤศจิกายน 2564

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด ขอส่งความห่วงใยและปรารถนาดีมายังลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่านให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด-19

เป็นที่ทราบกันดีว่า สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ได้สร้างผลกระทบอย่างหนักหน่วงและกว้างขวางต่อการผลิตในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รวมถึงค่าขนส่งได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฮิลติได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและได้พยายามอย่างเต็มที่ในการบริหารจัดการกับต้นทุนที่สูงขึ้นมาตลอด เพื่อลดผลกระทบต่อต้นทุนของผลิตภัณฑ์ที่จะเกิดขึ้นให้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาราคาวัตถุดิบและค่าขนส่งกลับเพิ่มสูงขึ้นอีกเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้ต้นทุนของฮิลติพุ่งสูงขึ้นจากเดิมมากอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ฮิลติจึงมีความจำเป็นที่ต้องขอความเห็นใจและเข้าใจจากท่านในการปรับขึ้นราคาสินค้าของฮิลติ เพื่อช่วยให้ฮิลติยังสามารถที่จะรักษาศักยภาพและคุณภาพในการพัฒนาสินค้าตลอดจนนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อสนับสนุนงานของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและผลิตภาพสูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ดังปณิธานของฮิลติที่ต้องการทำงานร่วมกับลูกค้าทุกท่านในฐานะที่เป็นทั้ง “คู่ค้า” และ “คู่คิด”

ทั้งนี้ บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด จะปรับราคาสินค้าในกลุ่มเครื่องมือไฟฟ้าขึ้นโดยเฉลี่ยเพียงประมาณ 6%  และสินค้าในกลุ่มวัสดุอุปกรณ์ฝังยึดโดยเฉลี่ยประมาณ 10-15% ซึ่งเมื่อเทียบกับต้นทุนที่สูงขึ้นมากแล้ว ฮิลติยังคงรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นส่วนใหญ่อยู่ ทั้งนี้เพื่อให้มีผลกระทบต่อลูกค้าน้อยที่สุด 
โดยการปรับเปลี่ยนราคจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป  ดังรายละเอียดด้านล่างนี้ 
(หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำพื้นที่ที่ดูแลท่านอยู่ หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ที่ โทร 02-099-5300) :

 

กลุ่่มสินค้า (Business Unit)

การรับราคาโดยเฉลี่ย Average Price Increase (%) *

พุกเหล็กและพุกเคมี (Anchors)

12.6%

เครื่องมือ Power Tools และอุปกรณ์เสริม
( Power Tools & Accessories )

6%

เครื่องเจาะคอนกรีตหัวเพชร (Diamond)

6.2%

เครื่องยิงตะปู (Direct Fastening)

8%

ระบบยึดด้วยสกรู (Screw Fastening)

22%

ระบบรางยึด (Installation Systems(

16.1%

เครื่องวัดระยะและสแกนหาวัตถุในคอนกรีต (Measuring Systems)

6.2%

วัสดุป้องกันไฟและควันลาม (Fire Protection)

15%

งานบริการซ่อม (Tool Services)

6%

 

บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถานการณ์ของวิกฤติการณ์โควิด-19 จะทรงตัวและดีขึ้นเป็นลำดับ จะได้ไม่ต้องมีการกำหนดมาตรการเพิ่มเติมใดๆเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจอีกตลอดปี พ.ศ. 2565

บริษัทฯขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณที่ได้ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของฮิลติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังคงได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากทุกท่านต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายวชิรพล อาศรัยผล
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด

 

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์