ความรับผิดชอบต่อพนักงานของเรา

แนวทางการทำงานรูปแบบใหม่

Hilti team members

สมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว

เราเข้าใจเป็นอย่างดีว่า สภาพแวดล้อมการทำงานกำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งคนส่วนใหญ่กำลังพยายามค้นหาสมดุลระหว่างชีวิตที่บ้านและที่ทำงาน

เราตั้งความคาดหวังในระดับสูงกับพนักงานของฮิลติและกำหนดเป้าหมายที่ท้าทายสำหรับทุกคนที่ทำงานกับบริษัทของเรา แต่ในขณะเดียวกัน เราก็เชื่อในวัฒนธรรมของความใส่ใจ ซึ่งทุกคนสามารถที่จะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น สมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับฮิลติ

เราเชื่อในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่น่าดึงดูด และค้นหาวิธีการทำงานที่ยืดหยุ่น ไม่ว่าจะเป็นการทำงานนอกสำนักงานหรือการทำงานจากที่บ้าน

นอกจากนี้ เรายังมีศูนย์เลี้ยงเด็กในสำนักงานสำหรับดูแลลูกหลานของพนักงานของเรา ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทในเมืองชาน ประเทศลิกเตนสไตน์

ทั้งหมดนี้ก็เพราะเราต้องการที่จะเป็นบริษัทที่น่าดึงดูดใจสำหรับพนักงาน และก็ดูเหมือนความพยายามของเราจะได้ผลเป็นอย่างดี พนักงาน 92% ของเรารู้สึกภูมิใจที่ได้ทำงานกับฮิลติ และเรายังได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องในฐานะ “สถานที่ทำงานที่ดีที่สุด” 

 

ความก้าวหน้าทางอาชีพในระยะยาว

เราทราบดีว่า ความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทนั้นขึ้นอยู่กับพนักงานของเรา

ดังนั้น เราจึงอยากที่จะสร้างโอกาสให้พนักงานของเราสามารถที่จะเติบโตและพัฒนาได้ในระดับบุคคล เรามีนโยบายการบริหารที่พร้อมจะเปิดรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งมีการจัดทำการประเมินเป็นประจำ เพื่อวัดผลเป้าหมายและการฝึกอบรม

พนักงานส่วนใหญ่ของเราชอบที่จะทำงานในระยะยาวกับฮิลติ เรายังส่งเสริมให้มีการโยกย้ายงานในตำแหน่งต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อสนับสนุนให้พนักงานของเรามีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ตำแหน่งงานด้านบริหารของฮิลติประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์เป็นการเลื่อนตำแหน่งให้กับพนักงานภายในบริษัทเอง

เราใส่ใจกับสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

สุขภาพและความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับฮิลติ

ธุรกิจก่อสร้างมีความอันตราย ดังนั้น ความพยายามในการป้องกันอุบัติเหตุจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก เรามีกฎที่เข้มงวดเกี่ยวกับวิธีการทำงานภายในไซต์งาน การนำมาตรการในการป้องกันมาใช้ และข้อกำหนดเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่จำเป็น

 เราทำการประเมินความเสี่ยงของสถานที่ทำงานอยู่ตลอดเวลา และเลือกมาตรการป้องกันที่เหมาะสมมาใช้

การรักษาสุขภาพของพนักงานเองก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราเช่นเดียวกัน

เรามีศูนย์ดูแลสุขภาพสำหรับพนักงานของเรา เพื่อให้สามารถป้องกันและตรวจหาความเสี่ยงด้านสุขภาพก่อนที่จะลุกลาม นอกจากนี้ เรายังมีการให้คำแนะนำในทุกๆ เรื่อง ตั้งแต่การฉีดวัคซีนไปจนถึงการป้องกันปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงาน