ความเป็นมาของเรา

ประวัติศาสตร์อันยาวนานของฮิลติเริ่มต้นเมืื่อปีค.ศ. 1941

"HILTI" เริ่มก่อตั้งในปี ค.ศ. 1941 จากวันนั้นถึงวันนี้เรายังคงไม่หยุดความมุ่งมั่นอันแรงกล้าที่จะเติบโต ร่วมเดินทางย้อนหลังเพื่อดูความสำเร็จของเราไปด้วยกัน

1941 - ปีแห่งการเริ่มต้น

Please enter alternative text here (optional)

Martin Hilti (1915 – 1997) วิศวกรและน้องชายของเขา Eugen (1911 – 1964) เริ่มก่อตั้งโรงงานผลิตเครื่องมือเป็นครั้งแรกในเมืองชานน์ ประเทศลิกเตนสไตน์ 

1957 - ก้าวแรกแห่งความสำเร็จ

Please enter alternative text here (optional)

DX 100 เครื่องยิงตะปูด้วยดินปืน รุ่น DX 100 คือ สินค้าตัวแรกที่พลิกหน้าประวัติศาสตร์เทคโนโลยีของโลกด้วยฮิลติ และในต้นศตวรรษที่ 60 ฮิลติก็ได้ปรากฏตัวไปในกว่า 30 ประเทศทั่วโลก  

1964 - การจากลา

Please enter alternative text here (optional)

Eugen Hilti หนึ่งในผู้ก่อตั้งฮิลติได้ถึงแก่กรรมลงเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ในวัย 53 ปี  ด้วยความสามารถที่โดดเด่น เขาได้สร้างและพัฒนาฮิลติ (เมืองชานน์) ให้เติบโตอย่างมาก  นอกจากนี้ เขายังมีความสำคัญยิ่งในฐานะการเป็นส่วนหนึ่งของ State Apprentices Commission จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

1967 - นวัตกรรมอันทรงพลัง

Please enter alternative text here (optional)

จากการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ของ Hilti TE 17 สว่านเจาะกระแทกไฟฟ้าตัวแรก หลังจากนั้นตระกูลสว่าน TE ก้ได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนเป็นหนึ่งในเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพสูงสุดใรบรรดาเครื่องมือที่มีอยู่ในตลาดขณะนั้น  และในช่วงเวลาเดียวกันดังกล่าว ฮิลติก็ได้ริเริ่มสร้างระบบติดตั้งพุกคอนกรีตขึ้นเป็นครั้งแรก

1970 - มาตรฐานการผลิตระดับสากล

Please enter alternative text here (optional)

ฐานการผลิตมาตรฐานสากลของเราเริ่มทำการเป็นครั้งแรกที่รัฐทูริงเงน ประเทศออสเตรีย หนึึ่งปีต่อมาฐานการผลิตของเราได้เพิ่มเติมไปยังเมืองเคาเฟอริง ประเทศเยอรมนี และในปีค.ศ. 2009 เราได้ขยายฐานการผลิตไปยัง เมืองมาตาโมโรส ประเทศเม็กซิโก  ในปัจจุบันนี้ ฮิลติมีฐานการผลิตรวมทั้งสิ้น 8 แห่ง ได้แก่ : เมืองชานน์ ประเทศลิกเตนสไตน์ รัฐทูริงเงน ประเทศออสเตรีย เมืองเคาเฟอริง ประเทศเยอรมนี  เมืองจ้านเจียงและเซียงไฮ้ ประเทศจีน และเมืองแก็ชแกเมต ประเทศฮังการี 

1973 - การเติบโต

Please enter alternative text here (optional)

ก่อตั้ง  Hilti Entwicklungsgesellschaft (HEG) ขึ้นที่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี เป็นผลลัพธ์ต่อเนื่องจากการสร้างศูนย์การพัฒนาสำหรับชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ทำด้วยเหล็กเมื่อปีก่อนหน้า  เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเจาะ การยึดติด และระบบพุกอย่างเต็มรูปแบบ  

มีการการแต่งตั้งคณะกรรมการจำนวน 4 ตำแหน่งเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ และในปีค.ศ. 1975 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารใหม่ และใรครั้งนี้คณะกรรมการได้เพิ่มเป็นจำนวน 5 ท่าน หนึ่งในนั้นคือ  Michael Hilti ซึ่งเข้ารับผิดชอบในตำแหน่งธุรกิจการตลาดและการขาย  

1980 - การโยกย้ายที่ตั้งและความมั่นคงขององค์กร

Please enter alternative text here (optional)

การเกิดขึ้นของตลาดภูมิภาคในอเมริกา แอฟริกา เอเชีย และยุโรป  ได้นำพาองค์กรเข้าเข้าสู่การทำธุรกิจแบบภูมิภาค  เพื่อให้มั่นใจได้ว่าความต้องการของลูกค้าของเราจะได้รับการตอบสนองอย่างดีที่สุด 

การก่อตั้งกองทุน "Martin Hilti Family" เกิดขึ้นจากการสละสิทธิ์ในมรดกของลูกหลานสายตรงทั้งหมดของ Martin Hilti the เพื่อแสดงให้เห็นถึงตั้งใจที่จะสร้างให้เกิดความมั่นคงของบริษัทในระยะยาวเป็นสำคัญ

1985 - กลยุทธ์ของปี 2000 และภาวะการเป็นผู้นำ

Please enter alternative text here (optional)

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบพุก  ระบบเครื่องยิงตะปู และระบบเครื่องเจาะและเครื่องสกัดทำลายได้ถูกยกระดับขึึ้นเป็นหน่วยงานที่มีการทำงานอย่างเต็มรูปแบบ  ในทุกแผนกจะประกอบไปด้วยฝ่ายบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ งานค้นคว้าและวิจัย ระบบขนส่ง การควคุม การจัดซื้อ และงานด้านการผลิต

มีการแบ่งตลาดออกเป็นสัดส่วน พร้อมทั้งทำการปรับปรุงสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ในปีค.ศ. 1986  ฮิลติได้นำเสนอกุลยุทธ์สำหรับปีค.ศ. 2000 ซึ่งจะเป็นการเติบโตภายใต้วัฒนธรรมองค์กรว่าด้วย “Leadership Makes the Difference” ให้การเป็นผู้นำของเรา สร้างความแตกต่างให้กับคุณ

1990 - การเปลี่ยนแปลงทีมบริหาร

Please enter alternative text here (optional)

Martin Hilti ได้ส่งมอบตำแหน่ง CEO ให้แก่บุตรชายของเขา Michael Hilti ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการบริหารในปีค.ศ. 1982  ส่วนตัวของเขาเองนั้นได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร

ในปีค.ศ. 1994  Pius Baschera บุคลากรคนแรกที่มิได้เป็นสมาชิกในครอบครัวได้เข้ามาดำรงตำแหน่งในองค์กร  ต่อมา Martin Hilti ได้ส่งมอบตำแหน้งประธานกรรมการบริหารให้แก่ Michael Hilti และตัวเขาขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานกิตติมศักดิ์

1991 - โลกาภิวัตน์และโลกอินเตอร์เน็ต

Please enter alternative text here (optional)

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาความเป็นตลาดสากลอย่างต่อเนื่อง เราได้ออกแบบการขั้นตอนการทำงานและข้อมูลข่าวสารต่างๆให้มีมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ฮิลติในภูมิภาคต่างๆ เช่น รัสเซีย อเมริกาใต้ รวมถึงเอเชียจึงได้ก้าวเข้าสู่การทำงานบนพื้นฐานโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยีอย่างสมบูรณ์แบบในปี ค.ศ.2002  และได้กลายเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมีนัยสำคัญ

1996 - Champion 3C

Please enter alternative text here (optional)

กลยุทธ์ใหม่ของเราว่าด้วย  Champion 3C คือความตั้งใจของเราที่จะมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับ 3 หัวใจหลักของฮิลติ อันได้แก่  Customer Competence และ Concentration 3 สิ่งนี้ คือพลังขับเคลื่อนที่ทำให้ฮิลติเติบโตและยิ่งใหญ่อย่างมีคุณภาพ

1997 - มรดกชิ้นสำคัญ

Please enter alternative text here (optional)

Martin Hilti หนึ่งในผู้ก่อตั้งฮิลติ ได้ถึงแก่กรรมลงด้วยวัย 82 ปี  แม้ท่านจะจากไปแต่สิ่งสำคัญที่ท่านได้มอบไว้ให้คนรุ่นหลัง  คือ องค์กรที่มีความมั่นคงและยืนหยัดอยู่บนพื้นฐานของโครงสร้างการจัดการที่มีความสมดุลในองค์รวม โดยไม่ขึ้นอยู่กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นสำคัญ 

2003 - รางวัลและการเปลี่ยนแปลงในระดับคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท

Please enter alternative text here (optional)

Hilti Group  ได้รับรางวัล  “Carl Bertelsmann Prize” รางวัลเกียรติยศซึ่งมอบให้แก่องค์กรต้นแบบในด้านวัฒนธรรมองค์กร  นำไปสู่การพัฒนา "วัฒนธรรมองค์กร" เป็น" Our Culture Journey" ของฮิลติ ในอีก 1 ปีต่อมา วัฒนธรรมนี้ถือเป็นหัวใจหลักของการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานฮิลติทุกคนทั่วโลก   

ในช่วงปลายปี Pius Baschera ได้ส่งต่อมอบความรับผิดชอบนี้ให้กับ Bo Risberg ในฐานะซีอีโอ และตัวของเขาเองได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท  โดยมี Michael Hilti ดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท

2011 - การแข็งค่าของสกุลเงิน

Please enter alternative text here (optional)

หนึ่งในผลกระทบของวิกฤตการเงินโลกคือการแข็งค่าของเงินฟรังก์สวิสที่แข็งแกร่ง ฮิลติทำการรับมือด้วยการสร้างความมั่นใจว่าความผันผวนของค่าเงินดังกล่าวนั้นจะได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทได้ขยายจำนวนสมาชิกเพิ่มจาก 4 เป็น 6 คน และได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารใหม่ให้พร้อมกับการเติบโตในอนาคต

2014-2016 - กลยุทธ์และความมุ่งมั่น

Please enter alternative text here (optional)

Christoph Loos  CEO คนที่ 5 ของฮิลติได้ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ใหม่ “Champion 2020” กลยุทธ์ที่ว่าด้วยการสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนผ่านความเป็นผู้นำและความแตกต่าง

ในช่วงปี 2015 ฮิลติได้ทำการเปิดศูนย์นวัตกรรมและความทันสมัย พร้อมทั้งได้ทำการปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ่อย่างเต็มรูปแบบในปี 2016  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการจดจำได้ถึงการตั้งอยู่ของสำนักงานใหญ่ฮิลติในประเทศลิกเตนสไตน์

การครบรอบในปี 2016 ฮิลติมีพนักงานมากกว่า 24,000 คน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกว่า 120 ประเทศทั่วโลก

2017 - การเข้าซื้อธุรกิจและภาพลักษณ์ของแบรนด์

Please enter alternative text here (optional)

ฮิลติเสริมความแข็งแกร่งในตลาดด้วยการเข้าซื้อกิจการของกลุ่ม Norwegian Oglaend System ซึ่งนับเป็นการเข้าซื้อกิจการของที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของฮิลติ

ฮิลตอ ได้มีการพัฒนาและปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์ใหม่ทั่วโลก ให้มีรูปลักษณ์ที่สดใหม่  มีชีวิตชีวามากขึ้น  และมุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลัก

ข้อมูลองค์กร

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อบังคับและจริยธรรมทางธุรกิจ

ข้อบังคับและจริยธรรมทางธุรกิจ