คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร Hilti Corporation

Dr. Christoph Loos

Dr. Christoph Loos

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

คริสตอฟ ลูส์ (เกิดปี ค.ศ 1968) ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเดือนมกราคม 2014 และเป็นสมาชิกของคณะผู้บริหารตั้งแต่ปี ค.ศ 2007 ในช่วงสี่ปีแรกของการดำรงตำแหน่งในคณะผู้บริหาร เขารับผิดชอบด้านการเงิน ทรัพยากรบุคคล ไอที และการพัฒนาองค์กร ในปี ค.ศ.2011 เขาเข้ารับตำแหน่งบริหารกลุ่มธุรกิจพื้นที่ตลาดกำลังเติบโตและ ธุรกิจพลังงานและอุตสาหกรรมทั่วโลก

ช่วงแรกที่เข้าร่วมงานกับฮิลติในปีค.ศ. 2001 เขาเริ่มจากเป็นผู้นำในทีมพัฒนาองค์กรและได้จัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการกลยุทธ์, ในสิ้นปี ค.ศ. 2003 เขาได้ย้ายไปอยู่ที่ประเทศเยอรมนีโดยเริ่มจากเป็นผู้อำนวยการฝ่ายขายในภูมิภาคและดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของฮิลติ(เยอรมนี)ในปี ค.ศ.2005 

Jörg Kampmeyer

Jörg Kampmeyer

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน (CFO), ตลาดยุโรป, ธุรกิจดิจิตัล

Jörg Kampmeyer (เกิดปีค. ศ1968) ดำรงตำแหน่งซีเอฟโอและคณะผู้บริหารตั้งแต่เดือนเมษายน ค.ศ 2011 โดยเริ่มรับผิดชอบด้านการเงิน การพัฒนาองค์กร ทรัพยากรบุคคล และด้านไอที 

นอกเหนือจากบทบาทประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) แล้วเขายังรับหน้าที่ดูแลการตลาดกลุ่มประเทศทวีปยุโรปและ กลุ่มธุรกิจดิจิตัลและกลยุทธ์การตลาด ตั้งแต่ปี 2017 

Kampmeyer เริ่มงานกับฮิลติในปี ค.ศ.2002 ในฐานะหัวหน้าฝ่ายพัฒนาองค์กรและหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การตลาด ในปีค.ศ.2006 เขาย้ายไปเยอรมนีและดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของฮิลติเยอรมนี และในปีค.ศ. 2010 เขายังได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาดส่วนภูมิภาคยุโรปกลางควบคู่ไปอีกด้วย

Jahangir (Jan) Doongaji

Please enter alternative text here (optional)

กลุ่มธุรกิจเครื่องมือไฟฟ้าและกลุ่มงานวิจัย

Jahangir (Jan) Doongaji (เกิดปีค.ศ.1967) เป็นคณะผู้บริหารตั้งแต่ปี ค.ศ.2014 รับผิดชอบกลุ่มธุรกิจเครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม การวิจัยและเทคโนโลยีขององค์กรและ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) Jan เข้ามาทำงานในฮิลติในปีค.ศ.2000 โดยเริ่มจากหัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หลังจากนั้นในปี ค.ศ.2002 เขาได้ย้ายไปยังสำนักงานใหญ่ที่เมืองชานน์ ซึ่งเขาเข้าดำรงตำแหน่งต่างๆในหลายหน่วยธุรกิจ โดยตำแหน่งสุดท้ายก่อนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารคือ หัวหน้าหน่วยธุรกิจเครื่องมือก่อสร้างหนัก (Power Tool) และอุปกรณ์เสริม

Matthias Gillner

Please enter alternative text here (optional)

หน่วยงานสนับสนุนองค์กร (Corporate Function) และกลุ่มธุรกิจพลังงานและอุตสาหกรรม

แมทเธียส กิลเนอร์ (เกิดปี ค.ศ.1967) เข้าดำรงตำแหน่งคณะผู้บริหารตั้งแต่เดือนเมษายน ปีค.ศ.2011 เขารับผิดชอบด้านทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาองค์กร และกลุ่มธุรกิจพลังงานและอุตสาหกรรมทั่วโลก หลังจากเป็นผู้ดูแลในกลุ่มธุรกิจเครื่องมือไฟฟ้าแล้ว เขาได้ดูแลกลุ่มธุรกิจพื้นที่ตลาดกำลังเติบโตและกลุ่มพลังงานและอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปีค.ศ.2014 ถึงปีค.ศ. 2017

เขาเริ่มทำงานกับฮิลติในปีค.ศ.2000 ในฐานะหัวหน้าฝ่ายพัฒนาองค์กร ในช่วงกลางปีค.ศ.2001 เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท และย้ายไปเป็นหัวหน้ากลุ่มธุรกิจระบบการวัดและเครื่องมือวัด ตั้งแต่ปีค.ศ.2006 จนถึงสิ้นปีค.ศ.2013 แมทเธียส กิลเนอร์ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายเครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม

 

Marco Meyrat

Please enter alternative text here (optional)

ภูมิภาคอเมริกาเหนือและภูมิภาคตลาดกำลังเติบโต

มาร์โก เมย์แรท(เกิดปี ค.ศ. 1963) ดำรงตำแหน่งในคณะผู้บริหารตั้งแต่ต้นปีค.ศ.2005 เขาเป็นผู้รับผิดชอบในภูมิภาคอเมริกาเหนือรวมทั้งภูมิภาคที่กำลังเติบโตใน เอเชีย ตะวันออกกลาง ตุรกี แอฟริกา (META) ละตินอเมริกา และยุโรปตะวันออก เขาเริมการทำงานกับฮิลติในปีค.ศ.1989 ในฐานะผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่สำนักงานใหญ่ของ บริษัท ฮิลติในเมือง ชาน หลังจากดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งใน ฮิลติฝรั่งเศส และ เยอรมนี เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการทั่วไปของ ฮิลติ สวิตเซอร์แลนด์ ในปีค.ศ.1999 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการทั่วไปของฮิลติ เยอรมนี ในปีค.ศ.2002

 

Dr. Stefan Nöken

Please enter alternative text here (optional)

เทคโนโลยีด้านการยึดติดและระบบขนส่ง (โลจิสติกส์)

สเตฟาน โนเกน (เกิดปี ค.ศ.1965 ) เป็นคณะผู้บริหารตั้งแต่ต้นปีค.ศ.2007 เขาเป็นผู้รับผิดชอบกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์การยึดติดและป้องกัน ซอฟต์แวร์ประยุกต์และระบบขนส่ง(โลจิสติกส์) ขององค์กร เขาร่วมงานกับฮิลติในปี ค.ศ.2000 ในฐานะหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมองค์กร  ในปีค.ศ.2004 เขาเข้ารับตำแหน่ง บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยดูแล โรงงานผลิตทั่วโลก, การจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารระบบขนส่ง (โลจิสติกส์) ทั่วโลก

 

 

คณะกรรมการบริษัท

Michael Hilti

Please enter alternative text here (optional)

ประธานกิตติมศักดิ์

ชานน์,ลิกเตนสไตน์

ไมเคิล ฮิลติ (เกิดปี 1946 และได้รับเลือกเป็นประธานกิตติมศักดิ์ในการประชุมสามัญประจำปีค.ศ.2018) บุตรชายของผู้ก่อตั้งบริษัท ศาสตราจารย์มาร์ติน ฮิลติ, ได้รับเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในปีค.ศ.1990

หลังจากที่ได้เข้าศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยเซนต์กาลเลน เขาได้ทำงานที่ธนาคารเชส แมนฮัตตัน ในกรุงลอนดอน ก่อนที่จะเข้าร่วมงานกับฮิลติ ในปีค.ศ.1975 ในตำแหน่งรองหัวหน้าฝ่ายการตลาด หนึ่งปีต่อมาเขาได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริหารของบริษัท เขาทำหน้าที่เป็นรองซีอีโอและเป็นหัวหน้ากลุ่มธุรกิจขุดเจาะและรื้อถอนของบริษัท ตั้งแต่ปีค.ศ.1978

ในปีค.ศ.1990 เขาได้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารจนถึงสิ้นปีค.ศ.1993 หลังจากนั้นเขาจึงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่ปีค.ศ.1994 ถึง ค.ศ.2006

ไมเคิล ฮิสติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ของคณะกรรมการบริหารของฮิลติ, ตำแหน่งผู้จัดการกองทรัสต์ของ Martin Hilti Family Trust, สมาชิกคณะกรรมการมูลนิธิฮิลติ และดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิ Hilti Art Foundation เขาดำรงตำแหน่งกรรมการในหลายคณะกรรมการรวมทั้งได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาการค้าในพระราชูปถัมภ์ของเจ้าฟ้าชายฮันส์-อาดัมที่สองจากราชวงศ์แห่งประเทศลิกเตนสไตน์ และได้รับรางวัลวุฒิสมาชิกกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเซนต์กาลเลน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

HEINRICH FISCHER

Please enter alternative text here (optional)

ประธานกรรมการ

Rüschlikon ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เฮนริค ฟิชเชอร์ (เกิดปีค.ศ.1950 และได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งจนถึงการประชุมสามัญประจำปี 2021) ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ เขาเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่ปีค.ศ.2007  ฟิชเชอร์จบการศึกษาในปีค.ศ.1973 ประกาศนียบัตรทางวิศวกรรมจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งสวิตเซอร์แลนด์ในซูริค หลังจากศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าและฟิสิกส์เทคนิค จากนั้นเขาได้ศึกษาต่อด้านบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยซูริคในขณะที่ทำงานในสาขานี้ และได้รับปริญญาโทในปีค.ศ.1976 ในช่วงต้นปี 1977 เขาดำรงตำแหน่งผู้บริหารอาวุโสที่ Oerlikon Bührle Holding, Balzers AG (1980 ถึง 1989) และในที่สุด , Oerlikon Holding อีกครั้ง (1990 ถึง 1995)

ตั้งแต่ปีค.ศ.1996 ถึงปี ค.ศ.2007 เขาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO) ของ Saurer AG, Arbon นอกจากนั้น เฮนริค ฟิชเชอร์ยังเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารของ Tecan AG และ Sensirion AG

PROF. DR. PIUS BASCHERA

Please enter alternative text here (optional)

ซูริก, สวิตเซอร์แลนด์

พิอุส แบสเชอร่า (เกิดเมื่อปีค.ศ.1950 ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกหนึ่งวาระจนถึง ค.ศ. 2021) เขาได้เข้าเป็นสมาชิกสามัญของคณะกรรมการบริษัทตั้งแต่ปี 200ุ โดยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการจนถึงเดือนเมษายนปีค.ศ.2017 ก่อนที่จะส่งต่อตำแหน่งให้แก่เฮนริค ฟิชเชอร์  แบสเชอร่า สำเร็จการศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการบริหารธุรกิจที่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสวิตเซอร์แลนด์ในซูริค และได้รับปริญญาเอกจากสถาบันเดียวกัน

ในปีค.ศ.1979 เขาได้รับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายควบคุมด้านการเงินในส่วนการผลิตของฮิลติ ก่อนที่จะได้รับตำแหน่งประธานเขาได้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO) เป็นเวลากว่า 13 ปี  และตั้งแต่เดือนเมษายน 2017 เป็นต้นมา แบสเชอร่าได้เข้ารับตำแหน่งโฆษกของ Martin Hilti Family Trust

ปัจจุบันเขาเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารของ Schindler Group, Hergiswil (สวิตเซอร์แลนด์) และเป็นประธานกรรมการของมูลนิธิ ETH Zurich

DANIEL DAENIKER

Please enter alternative text here (optional)

ซูริก, สวิตเซอร์แลนด์

แดเนียล แดนิเกอร์ (เกิดปี ค.ศ.1963 ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจนถึงการประชุมสามัญประจำปี 2021) เข้าร่วมคณะกรรมการบริษัทตั้งแต่ปี ค.ศ.2018 เป็นกรรมการผู้จัดการของ Homburger AG ซึ่งเป็น บริษัทกฎหมายในซูริค นอกจากนี้เขายังดำรงตำแหน่งกรรมการให้กับ dormakaba Holding AG (สวิตเซอร์แลนด์) เป็นสมาชิกของคณะกรรมการกำกับการณ์ของ Rothschild & Co SCA (ฝรั่งเศส) และเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยซูริคอีกด้วย

Kim Fausing

Please enter alternative text here (optional)

ซันเดอร์เบอร์ก, เดนมาร์ก

คิม ฟอสซิ่ง (เกิดปี ค.ศ.1964 ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจนถึงการประชุมสามัญประจำปี 2021) เข้าร่วมคณะกรรมการบริษัทตั้งแต่ปี ค.ศ.2010 เขาจบการศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่มหาวิทยาลัย Aarhus Teknikum ในประเทศเดนมาร์กในปี 1987 และในปีค.ศ.1996 เข้าได้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยธุรกิจเฮนลี่ย์ ในกรุงลอนดอน

เขาเริ่มงานกับ ฮิลติ ในปีค.ศ.1990 โดยดำรงตำแหน่งผู้บริหารในหลากหลายฝ่ายทั้งในยุโรปและเอเชียจนถึงปี ค.ศ.2007 หลังจากย้ายไปอยู่ Danish Danfoss Group เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ประธานบริหารฝ่ายปฎิบัติการ (COO) และคณะกรรมการบริหารในเดือนมกราคม ค.ศ.2008 และเข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเดือนกรกฏาคม 2017 นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งรองประธานบริษัท SMA
A/G ใน แคสเซล ในเยอรมนีอีกด้วย

CARLA DE GEYSELEER

Please enter alternative text here (optional)

Erembodegem , เบลเยียม

คาร์ลา เดอ จีซีเลียร์ (ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งจนถึงการประชุมสามัญประจำปี 2022 )  เข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทในปี 2019  ในระหว่างปี 2014 - เดือนกุมภาพันธ์ 2019 เธอดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน  ณ เอสจีเอส (SGS) บริษัทซึ่งให้บริการด้านการตรวจสอบ วิเคราะห์ รับรองระบบและสินค้า
มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ก่อนหน้านี้เธอได้ทำหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินให้แก่ Vodafone Libertel B.V.  ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือและบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่าง DHL Express Benelux ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศ เนเธอร์แลนด์  โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายการเงินและการพัฒนาธุรกิจของ DHL  เธอสำเร็จการศึกษา MBA จาก Institute for Management Development ณ เมือง โลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

Barbara Milian Thoralfsson

Please enter alternative text here (optional)

ออสโล, นอร์เวย์

บาบาร่า มิเลียน โธราล์ฟสัน (เกิดปีค.ศ.1959 และได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกครั้งจนถึงการประชุมสามัญประจำปี ค.ศ. 2020)  โธราล์ฟสันได้รับเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในเดือนกันยายน ค.ศ.2014 เธอมีปริญญาโทด้านการตลาดและการเงินจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในรัฐนิวยอร์ก (สหรัฐอเมริกา) และปริญญาตรีด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยดุค ในนอร์ธคาโรไลนา  บาบาร่า มิเลียน โธราล์ฟสัน เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารทั้งในภาคธุรกิจโทรคมนาคมและสินค้าอุปโภคบริโภคมาก่อน และมีประสบการณ์อย่างกว้างขวาง ในฐานะกรรมการที่ไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในบริษัทระดับโลกทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ปีค.ศ.2006 เธอได้เข้าบริหารบริษัทรีไซเคิลพลาสติกขนาดใหญ่ของสแกนดิเนเวีย 

และเป็นสมาชิกของคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบของ SCA AB และ  Essity AB ในสวีเดิน นอกจากนี้เธอยังดำรงตำแหน่งกรรมการใน บริษัท G4S Plc ในลอนดอน  ประเทศอังกฤษอีกด้วย