เกี่ยวกับเรา

ฮิลติผู้ผลิตและผู้นำทางนวัตกรรมสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

About Hilti

รู้จักฮิลติ

ฮิลติผู้ผลิตและผู้นำทางนวัตกรรมสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

รายละเอียดเพิ่มเติม
Hilti history

ความเป็นมาของเรา

บริษัทของเรามีประวัติมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 1941 และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะเติบโตต่อไปสู่อนาคต

รายละเอียดเพิ่มเติม
Hilti corporate governance

ข้อบังคับและจริยธรรมทางธุรกิจ

ความถูกต้องตามกฎหมาย ความมีจริยธรรม และความยุติธรรม เป็นองค์ประกอบสำคัญในทุกส่วนของการดำเนินกิจการของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม