เป็นสินทรัพย์หรือหนี้สิน

what does productivity actually mean

อุตสาหกรรมก่อสร้างต้องเผชิญกับแรงกดดันทางการเงินอย่างสูง และการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพไปพร้อม ๆ กันเป็นความสมดุลที่ดีสำหรับธุรกิจต่าง ๆ สำหรับทีมจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อเครื่องมือที่มีราคาต่ำกว่าถือเป็นวิธีที่ง่ายในการลดต้นทุนทางตรง แต่ผลกระทบที่วิธีนี้อาจมีต่อการผลิตภาพอาจทำให้การประหยัดประเภทเหล่านี้เป็นการประหยัดที่ผิดพลาดในระยะยาว ดังนี้

แม้ว่าวิธีการนี้จะลดกระแสเงินสดจ่ายลงทุนเริ่มแรก แต่การซื้อทางเลือกอื่นที่ถูกกว่าอาจก่อให้เกิดต้นทุนทางอ้อมต่าง ๆ ผ่านการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมเพิ่มเติมได้ เครื่องมือที่ถูกกว่ายังอาจมีขนาดใหญ่กว่า หนักกว่า และยกยาก - ทำให้พนักงานต้องหยุดพักมากขึ้นเพื่อฟื้นตัว ดังนั้น จึงทำให้ผลิตภาพลดลง เครื่องมือเหล่านี้มีแนวโน้มว่าจะทำงานได้ลดลงเช่นกัน ซึ่งอาจทำให้เกิดความร้อนสูงเกิน (ซึ่งหมายความถึง เวลาที่เครื่องมือเย็นลงจะนานขึ้น) ในทำนองเดียวกัน ผู้ปฏิบัติงานอาจต้องลดชั่วโมงการทำงานให้สั้นลง อันเนื่องมาจากถึงขีดจำกัดในการป้องกันกลุ่มอาการผิดปกติที่มือและแขนจากแรงสั่นสะเทือนในแต่ละวัน - เมื่อเทียบกับเครื่องมือ AVR ที่สามารถใช้งานได้นานกว่ามาก

“การมี 'เครื่องมือที่เหมาะสมกับงาน' อาจเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อทำงานในการก่อสร้าง แต่คุณจะแปลกใจที่เครื่องมือที่ 'เหมาะสม' จะถูกมองข้ามเพื่อหาทางเลือกอื่นที่ถูกกว่า – โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องมือที่มีค่าใช้จ่ายเริ่มแรกที่ต่ำกว่า เรื่องนี้สามารถเข้าใจได้ เนื่องจากทีมจัดซื้อจัดจ้างถูกกดดันให้ลดต้นทุนอย่างหนัก อย่างไรก็ตาม เครื่องมือที่ดูเหมือนว่า ‘ถูกกว่า’ เหล่านี้อาจทำให้ธุรกิจต่าง ๆ ต้องลงเอยด้วยการเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นโดยลดผลิตภาพและชะลอโครงการ – มากขนาดที่ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาจพุ่งสูงเกินราคาเดิมของเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดได้ ความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องของโควิดกำลังเพิ่มแรงกดดันให้ต้องลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อคงไว้ซึ่งอัตรากำไรขั้นต้น”

– ปัญญา ปิ่นประดับ, Hilti กล่าว

นอกจากนี้ ทีมจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่เข้าใจความหมายเชิงปฏิบัติในการจัดหาอุปกรณ์ทางเลือกให้กับพนักงาน ตัวอย่างเช่น การซื้อเครื่องมือแบบมีสายแทนเครื่องมือแบบไร้สายสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงการตัดสินใจที่แย่ได้ หากพนักงานไม่สามารถเข้าถึงแหล่งจ่ายไฟในสถานปฏิบัติงานเฉพาะ จะต้องจัดให้มีแหล่งจ่ายไฟจากที่อื่น ส่งผลให้เสียเวลาและอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การลงทุนในเครื่องมือที่มีคุณภาพจะช่วยทั้งทำให้ธุรกิจปรับปรุงการเพิ่มผลิตภาพให้ดีขึ้นและช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยรวม ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อโต้แย้งความคิดสำหรับเครื่องมือขั้นสูง มีดังนี้

1. ความน่าเชื่อถือ

ความน่าเชื่อถือเป็นปัจจัยสำคัญทั้งในด้านผลิตภาพและค่าใช้จ่าย เครื่องมือที่มีคุณภาพสูงกว่าจะเสียน้อยกว่าและช่วยทำให้มั่นใจว่าเวลาหยุดทำงานจะลดลงเหลือน้อยที่สุด

อย่างไรก็ตาม ความน่าเชื่อถือไม่ได้หมายความแค่คุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงการจัดหาเครื่องมือที่เหมาะสมให้แก่พนักงานด้วย

พนักงานมักต้องใช้เครื่องมือที่ไม่เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน ปัญหานี้ไม่เพียงแต่จะทำให้งานทำได้ยากมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังทำให้อุปกรณ์ที่ไม่ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานนั้น ๆ ต้องมีภาระงานหนักเพิ่มขึ้นอีกด้วย ปัญหานี้อาจต้องมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการมีคลังเครื่องมือที่มีคุณภาพสูง

นอกจากต้องเสียเงินให้กับการซ่อมแซมแล้ว การบำรุงรักษายังทำให้เกิดเวลาหยุดทำงานเพิ่มขึ้นและผลิตภาพของสถานปฏิบัติงานลดลงโดยมักไม่ได้นำมาพิจารณาในระยะเวลาของโครงการ ปัญหานี้อาจทำให้ต้องส่งมอบโครงการล่าช้าโดยรวม ซึ่งอาจนำไปสู่ความสูญเสียเงิน รวมทั้งค่าปรับต่าง ๆ

2. ความปลอดภัย

ตามพระราชบัญญัติสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน (2517) (Health and Safety at Work Act (1974)) ธุรกิจต่าง ๆ มีหน้าที่ดูแลในการจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยสำหรับพนักงานของตนเอง โดยมีเครื่องมือเป็นส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

เครื่องมือที่ปรับให้เหมาะสมจะทำงานด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงสุดและมีคุณสมบัติหลากหลายในการช่วยปกป้องพนักงาน เครื่องมือที่ซับซ้อนมากขึ้นสามารถดักจับฝุ่นส่วนเกิน ลดการสั่นสะเทือน ป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าช็อต และช่วยป้องกันไม่ให้พนักงานสะดุดสายไฟ เครื่องมือเหล่านี้จะให้ประโยชน์ที่หลากหลาย – โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อต้องทำงานที่มีตำแหน่งอยู่เหนือหัว - รวมถึงการช่วยพนักงานในการจำกัดความเสี่ยงต่อกลุ่มอาการผิดปกติที่มือและแขนจากแรงสั่นสะเทือน

การตรวจสอบอุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น HSG245  (Investigating accidents and incidents HSG245) ของ HSE บ่งบอกว่า เหตุการณ์ด้านสุขภาพและความปลอดภัยจำนวนหนึ่งเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการจัดการเครื่องมือที่แย่ หรือรายการของอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับงานอื่นนอกเหนือจากงานที่ตั้งใจไว้โดยเฉพาะ การใช้เครื่องมือที่ไม่เหมาะสมกับงานจะทำให้คุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเครื่องมือมีประสิทธิภาพน้อยลง ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บเพิ่มขึ้น

3. ประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสำคัญที่ไม่ได้สะท้อนอยู่ในต้นทุนแรกเริ่มของเครื่องมือ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น เครื่องมือที่ถูกออกแบบเพื่องานเฉพาะเจาะจงได้เพิ่มคุณลักษณะด้านความปลอดภัยเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยเป็นเวลานาน

ซึ่งหมายความว่าเครื่องมือที่ปรับให้เหมาะสมสามารถใช้งานได้นานกว่าเครื่องมืออื่นที่ราคาถูกกว่า ด้วยการทำให้มั่นใจว่า พนักงานจะได้รับเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับงาน พนักงานจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้เวลาหยุดทำงานน้อยลงและเกิดความล่าช้าน้อยลง

นอกจากนี้ ยังเพิ่มประสิทธิภาพภายในคลังเครื่องมือของคุณด้วย เนื่องจากคุณจะไม่จำเป็นต้องมีสิ่งของซ้ำกันจำนวนมากเพื่อให้ครอบคลุมเครื่องมือที่ใช้ไม่ได้เนื่องจากติดซ่อม – ซึ่งหมายความว่า คุณจะต้องการพื้นที่จัดเก็บและการบำรุงรักษาน้อยลง

คลังเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยรวม ด้วยการประหยัดอย่างมากในด้านการบำรุงรักษา การจัดการดูแล การเช่าเครื่องมือทดแทน และการสูญเสียผลิตภาพ (จากเครื่องมือที่สูญเสียประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วหรือไม่ทันเทคโนโลยีสมัยใหม่)

การมีเครื่องมือคุณภาพสูงในคลังเครื่องมือของคุณจะตอบแทนด้วยอุปกรณ์ที่ปรับให้เหมาะสมโดยช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ – ในเวลาเดียวกัน ยังช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถลดค่าใช้จ่ายโดยรวมได้อีกด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติมว่า คุณจะออกแบบคลังเครื่องมือที่ปรับแต่งให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ และเพิ่มผลิตภาพในสถานปฏิบัติงานของคุณได้อย่างไร