เพิ่มสินค้าลงตะกร้าแล้ว
เพิ่มสินค้าลงตะกร้าแล้ว
ไปยังตะกร้าสินค้า

สถานที่ผลิต

เมืองชาน ประเทศลิกเตนสไตน์

Hilti plant Schaan Liechtenstein

โรงงานผลิตของเราในเมืองชานมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านการผลิตพุกโลหะ ระบบยิงยึด เช่น ตะปูและตัวยึด รวมถึง คมตัดเพชรสำหรับดอกเจาะคว้านและใบเลื่อย

โรงงานแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1941 และถือเป็นโรงงานผลิตแห่งแรกของฮิลติ โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา ได้มีการขยายและปรับปรุงโรงงานในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความทันสมัย

ในช่วงแรกของการดำเนินงาน โรงงานแห่งนี้ทำหน้าที่ผลิตระบบยิงยึดประเภทต่างๆ โดยได้มีการเพิ่มสายการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ เข้ามาในภายหลัง

โรงงานของเราตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาของฮิลติ ดังนั้น โรงงานในเมืองชานแห่งนี้จึงเน้นไปที่การพัฒนาและการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ก่อนที่จะขยายสายการผลิตออกสู่โรงงานแห่งอื่นๆ ของเราทั่วโลก

โรงงานในเมืองชานมีพนักงาน 360 คน ซึ่งประกอบด้วยพนักงานฝึกหัดประมาณ 80 คน

โรงงานแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในศูนย์ฝึกอาชีพที่ใหญ่ที่สุดในเขตไรน์แวลลีย์ ในปี 2013 โรงงานของเราชนะรางวัล Swiss Lean Award ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่โรงงานที่สามารถดำเนินการบริหารจัดการแบบลีนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

รัฐทูริงเงน ประเทศออสเตรีย

Hilti plant Thüringen Austria

โรงงานของเราในรัฐทูริงเงน ประเทศออสเตรีย มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีตัดเฉือน การประกอบชิ้นส่วน และการประกอบขั้นสุดท้ายของเครื่องมือสำหรับงานเจาะและงานทำลาย เครื่องมือเจาะคว้านเพชรและเลื่อย และเครื่องมือสำหรับงานติดยึด

ทีมเฉพาะทางที่ดูแลในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต วิศวกรรมเครื่องจักร และผลิตภัณฑ์ต้นแบบสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างและเครื่องมือ ทำให้โรงงานแห่งที่ 4 ของเรามีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการปรับปรุงนวัตกรรมและความรวดเร็วในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด

 

โรงงานแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1970 และมีการขยายโรงงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ในปี 2009 ได้มีการขยายโรงงานครั้งล่าสุด ซึ่งประกอบด้วยการก่อสร้างโรงผลิตใหม่ และในปี 2010 ได้มีการย้ายสายการประกอบขั้นสุดท้ายจากโรงงานของเราในเมืองเมาเรน ประเทศลิกเตนสไตน์มายังโรงงานในทูริงเงนแห่งนี้

โรงงานในทูริงเงนมีจำนวนพนักงาน 400 คน ซึ่งประกอบด้วยพนักงานฝึกหัด 70 คน ทำให้เป็นหนึ่งในศูนย์ฝึกอาชีพที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ในปี 2009 โรงงานแห่งนี้ได้รับรางวัลในฐานะสถานที่ฝึกอาชีพดีเด่นของประเทศออสเตรีย

เมืองเคาเฟอริง ประเทศเยอรมนี

Hilti plant Kaufering Germany

โรงงานของฮิลติในเมืองเคาเฟอริง ประเทศเยอรมนี

โรงงานของเราในเมืองเคาเฟอริง ประเทศเยอรมนี (Hilti GmbH Industriegesellschaft für Befestigungstechnik) ทำหน้าที่ผลิตมอเตอร์ ดอกสว่านพรีเมียม รางติดตั้งพุก พุกเชื่อมติด และผลิตภัณฑ์กันไฟลาม

โรงงานของเราในเคาเฟอริงมีการพัฒนาและนำแนวคิด เทคโนโลยี และกระบวนการผลิตสมัยใหม่มาใช้ รวมทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีร่วมกับโรงงานผลิตแห่งอื่นๆ ของเราทั่วโลก โรงงานแห่งนี้ยังมีหน้าที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ โดยทำงานร่วมกับฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์

โรงงานแห่งนี้ประสบความสำเร็จกับการดำเนินการตามหลักการผลิตแบบลีน รวมทั้งยังได้รับรางวัล Manufacturing Excellence Award หลายครั้ง

โรงงานแห่งนี้ใช้ระบบบริหารจัดการโครงสร้างพลังงาน ทำให้สามารถใช้พลังงานและทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่า รวมถึงได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 50001 อีกด้วย

โรงงานผลิตแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองมิวนิก โดยเริ่มดำเนินกิจการในปี 1971 ในปัจจุบัน โรงงานมีพนักงาน 500 คน ซึ่งประกอบด้วยพนักงานฝึกหัด 65 คน

เมืองสตราซ ประเทศเยอรมนี

Hilti plant Strass Germany

โรงงานของเราในเมืองสตราซ (Hilti Kunststofftechnik GmbH) เป็นโรงงานหลักในส่วนของเทคโนโลยีพลาสติก โดยทำหน้าที่ผลิตอุปกรณ์ยึดต่างๆ เช่น พุกพลาสติก รวมถึงชิ้นส่วนพลาสติกต่างๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ของฮิลติ

ฮิลติเข้าซื้อกิจการของโรงงานนี้ต่อจาก Fürstlich Hohenzollersche Hüttenverwaltung ในปี 1975 และได้ทำการขยายโรงงานเพิ่มเติมอีกหลายครั้ง โดยมีการขยายเพิ่มเติมครั้งล่าสุดในปี 2010

โรงงานแห่งนี้คือศูนย์รวมความเป็นเลิศในด้านต่างๆ โดยเน้นในด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และการผลิต รวมถึง งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวัสดุศาสตร์

ในปัจจุบัน โรงงานมีพนักงาน 215 คน และมีพนักงานฝึกหัด 15 คน

เมืองเคชเคเมท ประเทศฮังการี

Hilti plant Kecskemét Hungary

โรงงานของฮิลติในเมืองเคชเคเมท ประเทศฮังการี เป็นโรงงานผลิตดอกสกัด ดอกสว่านแบบพิเศษและดอกสว่านแบบยาว ดอกสว่านเจาะหิน ดอกสว่านกลวง ใบเลื่อยสำหรับเครื่องตัดกำแพง และดอกเจาะคว้านหัวเพชร

โรงงานแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1989 โดยมีการขยายกำลังผลิตอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2004 เป็นต้นมา นอกจากการผลิตแล้ว โรงงานยังได้เริ่มให้บริการด้านการทดสอบ ซึ่งเป็นที่สนใจของลูกค้ามากขึ้นเรื่อยๆ ในปี 2013 โรงงานมีการนำมาตรฐานกระบวนการ NQA (ขั้นตอนการรับรองคุณภาพสำหรับงานระบบนิวเคลียร์) มาใช้สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม HDA

โรงผลิตโรงแรกก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1994 โดยต่อมาได้มีการขยายโรงงานครั้งใหญ่ในปี 2010 จากนั้น ในปี 2012 ได้มีการขยายบริเวณการผลิตจนกระทั่งมีพื้นที่ประมาณ 12,000 ตารางเมตรในปัจจุบัน

โรงงานในเคชเคเมทมีการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันเทคนิคหลายแห่งของฮังการี

โรงงานแห่งนี้มีพนักงานประมาณ 250 คน

เมืองมาตาโมโรส ประเทศเม็กซิโก

Hilti plant Matamoros Mexico

โรงงานของเราในเมืองมาตาโมโรส ประเทศเม็กซิโก ทำหน้าที่ผลิตตัวยึดโลหะสำหรับงานก่อสร้าง โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักอยู่ในซีกโลกตะวันตก

โรงงานแห่งนี้มีการนำเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงต่างๆ มาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรูปโลหะ การตอกและการตัดเฉือน พร้อมทั้งการชุบด้วยกระบวนการอิเล็กโทรกัลวานิก รวมถึง ระบบสายการประกอบอัตโนมัติ

โรงงานในมาตาโมโรสเริ่มต้นการผลิตในปี 2009 และถือเป็นโรงงานแห่งใหม่ล่าสุดของเรา ซึ่งเข้ามาเสริมกำลังผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมากของลูกค้าในซีกโลกตะวันตก

โรงงานแห่งนี้มีพนักงานประมาณ 170 คน

เมืองจ้านเจียง ประเทศจีน

Hilti plant Zhanjiang China

โรงงานของเราในเมืองจ้านเจียง ประเทศจีน ก่อตั้งขึ้นในปี 1995 และมีการขยายเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน การขยายโรงงานครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในปี 2005 ซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่โรงงานขึ้นถึงสองเท่าเป็น 55,000 ตารางเมตร

โรงงานแห่งนี้มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านการผลิตและการปรับปรุงอุปกรณ์เสริมที่ทำจากโลหะและพุกเคมี เช่น การแต่งผิว การเคลือบ และการประกอบพุกโลหะ รวมถึง การผลิตตะปูและอีพอกซี

โรงงานแห่งนี้มีพนักงานประมาณ 330 คน

เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

Hilti plant Shanghai China

โรงงานผลิตของเราในเมืองเซี่ยงไฮ้เริ่มดำเนินกิจการในปี 2004 โดยมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านการผลิตเครื่องมือไฟฟ้าสำหรับงานเบา เช่น สว่านกระแทกระบบไฟฟ้า-ลมทั้งแบบมีสายและไร้สาย ไขควงทั้งแบบมีสายและไร้สาย เลื่อยและเครื่องเจียไร้สาย เป็นต้น

โรงงานแห่งนี้มีพนักงานประมาณ 470 คน คอยดูแลในด้านการพัฒนา การประกอบ และการทดสอบเครื่องมือต่างๆ ก่อนที่จะทำการจัดส่งไปยังลูกค้าในสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก

โรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมซินจวง โดยมีพื้นที่ประมาณ 14,500 ตารางเมตร

ยูโรฟอกซ์ ประเทศออสเตรีย

Hilti plant Eurofox Lanzenkirchen Austria

โรงงานฮิลติของ Eurofox Lanzenkirchen Austria

บริษัทยูโรฟอกซ์ก่อตั้งขึ้นในปี 1993 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองลานเซนเคอเชน ประเทศออสเตรีย

ฮิลติกรุ๊ปเข้าซื้อกิจการของยูโรฟอกซ์เมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2011 และได้ทำการขยายโรงงานของบริษัทเพิ่มเติมในปี 2015 ปัจจุบัน นอกจากจะเป็นผู้ผลิตนวัตกรรมระบบโครงสร้างย่อยสำหรับเปลือกอาคารระบายอากาศและผนังกันฝนแล้ว ยูโรฟอกซ์ยังเป็นศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของฮิลติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแคลมป์แขวนท่อและระบบการติดตั้งแบบแยกส่วนอีกด้วย

 เปลือกอาคารของยูโรฟอกซ์ได้ถูกนำมาใช้กับโครงการก่อสร้างชั้นนำมากมาย เช่น สนามฟุตบอลกาซพรอมในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ตึก “เดอะคอร์นิช” ในกรุงลอนดอน และตึกไทรอัมพ์ทาวเวอร์ความสูง 264 ม. ในกรุงมอสโก

เปลือกอาคารระบายอากาศที่ผลิตโดยยูโรฟอกซ์มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพสูง อายุการใช้งานที่ยาวนาน ความสามารถในการรับน้ำหนักสูง และความประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ แป้นยึดยูโรฟอกซ์ยังมีการรวมเอาจุดยึดแบบปรับได้และแบบตายตัวเข้าไว้ด้วยกันในชิ้นเดียว ซึ่งช่วยลดจำนวนของชิ้นส่วนที่ต้องใช้ อีกทั้งยังช่วยให้การวางแผนการทำงานและการติดตั้งนั้นง่ายขึ้นอีกด้วย

เมืองลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา

Hilti plant Los Angeles USA

โรงงานของเราในเมืองลอสแอนเจลิส (Hilti US Manufacturing, Inc.) ทำหน้าที่ผลิตเครื่องมือเพชรสำหรับงานหนัก โรงงานแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1983 โดยเป็นผู้ผลิตดอกเจาะคว้านและใบเลื่อยให้กับบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ใช้เครื่องมือเพชร

 ฮิลติเข้าซื้อกิจการของโรงงานนี้ในปี 2009 และเปลี่ยนชื่อจาก Diamond B เป็น Hilti US Manufacturing, Inc.

โรงงานแห่งนี้ถือเป็นการเสริมความแข็งแกร่งของเราในฐานะผู้ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์เสริมระดับโลกสำหรับอุปกรณ์คอนกรีต เครื่องมือเจาะ และเลื่อย

พนักงานขายที่มีประสบการณ์ของโรงงานยังช่วยให้เราสามารถเจาะตลาดเครื่องมือเพชรสำหรับงานหนักในทวีปอเมริกาเหนืออีกด้วย

โรงงานแห่งนี้ผลิตผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงผลิตภัณฑ์มาตรฐานทั่วไปเช่นเดียวกัน การระบุสเป็ก การผลิต และการจัดส่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยทั่วไปแล้ว จะใช้เวลาเพียงหนึ่งวันทำการเท่านั้น

ประเทศอินเดีย

Hilti plant Navsari India

Hilti Manufacturing India Private Limited เป็นผู้ผลิตใบตัด ใบมีดขนาดใหญ่ ถ้วยเจีย และดอกเจาะคว้านสำหรับลูกค้าทั่วไปจากทั่วโลกและกลุ่มลูกค้าที่ใช้เครื่องมือเพชร

โรงงานแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1971 ในชื่อบริษัท Bhukhanvala Diamond Systems Private Ltd ต่อมาในปี 2008 ฮิลติกรุ๊ปได้เข้าซื้อหุ้นประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของบริษัท และในปี 2010 ฮิลติได้เข้าซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดจากตระกูลผู้ก่อตั้ง

ในปี 2010 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น Hilti Manufacturing India Private Limited (HMIPL) HMIPL มีการแบ่งย่อยออกเป็นสี่หน่วยธุรกิจ ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองนาฟซารี รัฐคุชราต โดยมีพนักงานมากกว่า 500 คน พร้อมทั้งมีแผนกวิจัย พัฒนา และทดสอบเป็นของบริษัทเอง

HMIPL ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 บริษัทมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านการผสมและอัดวัสดุผง การเผาซินเทอร์ และเทคโนโลยีการเชื่อมด้วยเลเซอร์และการเชื่อมด้วยการปล่อยประจุ (CD) บริษัทยังเป็นสมาชิกจากอินเดียเพียงรายเดียวขององค์กรเพื่อความปลอดภัยสำหรับงานขัด (Organization for the Safety of Abrasives หรือ oSa) อีกด้วย

กำลังเข้าสู่ระบบ
ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่่อเรา
ลงทะเบียน
ติดต่่อเรา
ติดต่่อเรา