Skip to main content
Hilti

Features & Applications

Features
  • ไม้พายผสมที่เคลือบแล้วเพื่อใช้กับตัวขับเคลื่อนสว่าน - สำหรับผลลัพธ์ที่เร็วกว่าและถ้วนทั่วกว่าการผสมด้วยมือ
Applications
  • การผสมปูน, ปูนอีพ็อกซี่, พลาสเตอร์, ผิวซีเมนตขัดหยาบ และคอนกรีต

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

การบริการและให้คำปรึกษา

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า