Hilti

Features & Applications

Features
  • ทำการเจาะรูและทำความสะอาดภายในขั้นตอนเดียว
  • การทำความสะอาดรูเจาะคอนกรีตช่วยให้การติดตั้งพุกได้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • แข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานที่ยาวนาน และความเร็วในการเจาะเท่ากับดอกสว่าน TE-YX
  • ลดอุปสรรคหรือการติดเมื่อเจาะเข้าไปในเหล็กเส้นให้น้อยที่สุด
Applications
  • ใช้เจาะรูเพื่อยึดจุดต่อของโครงสร้างเหล็ก เช่น เสาเหล็ก คานเหล็ก
  • ใช้เจาะรูสำหรับรอยต่อโครงสร้างเพื่อติดตั้งพุก
  • ใช้เจาะรูเพื่อยึดโครงสร้างรอง เช่น บันได
  • ใช้เจาะรูสำหรับงานปรับปรุงโครงสร้างโดยการติดตั้งพุก
  • ใช้เจาะรูสำหรับเสริมกรณ๊ลืมฝากเหล็ก

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

เอกสารและวีดิโอ

การบริการและให้คำปรึกษา

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า