Skip to main content
Hilti

Features & Applications

Features
  • นวัตกรรมการออกแบบโพลิกอนและปลายที่ลับคมได้เอง – ออกแบบเพื่อให้การทำลายและการสกัดมีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งาน
  • ไม่จำเป็นต้องลับคมดอก หรือหลอมโลหะใหม่ หรือทำให้แข็งใหม่อีก
  • การติดในคอนกรีตและอิฐน้อยลง ส่งผลให้ได้งานมากยิ่งขึ้น
  • อายุการใช้งานที่ยาวนาน
  • บนพื้นทั้งสองด้าน
Applications
  • การสกัดผิวหน้า
  • การทำให้เรียบ
  • การเลาะหรือรื้อถอนกระเบื้อง

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

การบริการและให้คำปรึกษา

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า