Hilti

Features & Applications

Features
  • นวัตกรรมของดอกสกัดแบบโพลิกอนและปลายที่ลับคมได้เอง – ออกแบบเพื่อให้การทำลายและการสกัดมีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งาน
  • ไม่จำเป็นต้องลับคมใหม่ หลอมโลหะใหม่ หรือทำให้แข็งใหม่อีก
  • ดอกสกัดติดในคอนกรีตและอิฐน้อยลง - ส่งผลให้ได้งานมากยิ่งขึ้น
  • ระยะการทำงานที่ดีที่สุด
  • ลดปัญหาการติดในคอนกรีตหรือผนังก่ออิฐ
Applications
  • การสกัดทำลาย
  • การสกัดทำลายและรื้อถอน
  • การสกัดตกแต่ง
  • การตกแต่ง

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

การบริการและให้คำปรึกษา

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า