Skip to main content

เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม

Hilti

Features & Applications

Features
  • อุปกรณ์ทางเลือก - ตัวเก็บฝุ่นที่ติดตั้งได้ง่ายช่วยปกป้องผู้ใช้งานจากฝุ่นและเศษที่หล่นเมื่อเจาะตำแหน่งเหนือศีรษะ
Applications
  • การใช้สว่านเจาะงานเหนือศรีษะ

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

การบริการและให้คำปรึกษา

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า