Skip to main content
Hilti

Features & Applications

Features
  • แรงตึงเลื่อยสามารถปรับได้อย่างง่ายดายตลอดเวลา เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการตัดสูงสุด
  • ความเร็วขับเคลื่อนที่เรียบ ปรับได้ทุกขั้นจากแผงควบคุม
  • การออกแบบที่แข็งแกร่งที่มีการป้องกันไฟฟ้าทำงานเกินกำลังและถังอากาศปลอดการบำรุงรักษา
  • เปิดและปิดการไหลของน้ำได้จากแผงควบคุม
  • ลวดเพชรประสิทธิภาพสูงในระยะเวลาการทำงานที่คงที่
Applications
  • การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของอาคาร - ตัดช่องเปิดของอาคารทุกประเภทและแทบทุกรูปทรง
  • การเลื่อยบางสิ่งตั้งแต่คอนกรีตเสริมหนักไปจนถึงงานหินหนา
  • การรื้อถอนทางเทคนิคขององค์ประกอบโครงสร้าง (สะพาน, ปล่องไฟ, ฐานราก)
  • การเลื่อยในสถานที่ที่ไวต่อเสียงรบกวน

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

เอกสารและวีดิโอ

การบริการและให้คำปรึกษา

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า