แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม
Hilti

Features & Applications

ส่วนด้านข้าง DS-BG120 #284829

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

ส่วนด้านข้าง DS-BG120 #284829

การบริการและให้คำปรึกษา