Hilti

Features & Applications

Features
 • พื้นที่การเซ็นเซอร์ที่กว้างจึงทำให้สแกนพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
 • อัลกอริทึ่มอันชาญฉลาดช่วยให้การวัดค่าความลึกของเหล็กเส้นได้อย่างแม่นยำ
 • โหมด Imagescan ทำให้การประเมินขนาดของเหล็กเส้นสำหรับการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างที่น่าเชื่อถือ
 • ช่วยให้เห็นภาพแผนผังเหล็กเส้นในรูปแบบ 2 มิติหรือ 3 มิติบนจอแสดงผลเพื่อการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างได้ทันที
 • บันทึกข้อมูลขณะสแกนโดยอัตโนมัติเพื่อการจัดทำเอกสารและการวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง
Applications
 • การวิเคราะห์และตรวจสอบเหล็กเส้น
 • การตรวจการปูคอนกรีตบนพื้นที่ขนาดใหญ่สำหรับการทำงานซ่อมแซมโครงสร้าง
 • การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบการตรวจรับอาคาร
 • การสร้างรายงานการประเมินโครงสร้างรวมถึงสถิติและการนำเสนอภาพในมุมมองแบบ 2 มิติ / 3 มิติ บนพื้นที่ได้ถึง 45x45 เมตร

บริการของเรา

บริการเครื่องมือ Hilti
บริการเครื่องมือ Hilti

 • บริการไม่มีค่าใช้จ่ายได้ถึง 2 ปี ครอบคลุมการสึกหรอและฉีกขาด การรับของและการส่งมอบ
 • การรับประกันสินค้ากับชิ้นส่วนและความผิดปกติของการผลิตเป็นเวลา 20 ปี
 • หลังจากช่วงซ่อมฟรี (no-cost period) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมจะถูกจำกัด
 • ให้ช่วงซ่อมฟรี (no-cost period) 1 เดือน หลังจากที่การซ่อมที่เก็บเงินแต่ละครั้ง
 • การใช้งานพิเศษอะไหล่ Hilti ของแท้
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการซ่อมเครื่องมือ

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

เอกสารและวีดิโอ

การบริการและให้คำปรึกษา

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า