Skip to main content
Hilti

Features & Applications

Features
  • จอแสดงผลในตัว - แสดงตำแหน่ง ความลึกของการฝังและชนิดของวัตถุที่ตรวจพบได้อย่างรวดเร็ว
  • การตรวจจับวัตถุหลายประเภทด้วยการทำงานร่วมกันของเทคโนโลยีเซนเซอร์ต่างๆ
  • เมนูที่ใช้งานง่ายสำหรับการเลือกวัสดุพื้นฐานที่เหมาะสม - วัสดุทั่วไป คอนกรีต คอนกรีตเปียก ท่อทำความร้อนใต้พื้น ผนังเบา หรืออิฐกลวง
  • ออกแบบตามการยศาสตร์และสร้างอย่างแข็งแรง – ป้องกันไฟฟ้า ฝุ่น และน้ำ
  • ช่วยให้คุณสามารถเจาะถูกต้องในครั้งแรก – รู้จุดที่จะเจาะช่วยหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายการซ่อมแซม, ประหยัดเวลา และดอกสว่านไม่ให้ถูกทำลายโดยการเจาะแล้วติดเหล็กภายในคอนกรีต
Applications
  • ตรวจจับวัตถุโลหะ ไม้ หรือพลาสติกและท่อร้อยสายไฟฟ้าที่ระดับความลึกถึง 150 มิลลิเมตร
  • สามารถบอกตำแหน่งวัตถุภายใต้พื้นผิวของโครงสร้างได้ง่ายและรวดเร็ว ก่อนที่จะมีการเจาะ คอริ่ง ตัด หรือกรีด
  • การเจาะรูพุกหรือช่องเปิดสำหรับการติดตั้งท่อและสายเคเบิลด้วยการลดความเสี่ยงของการกระแทกวัตถุที่อยู่ด้านใน
  • การระบุตำแหน่งท่อทำความร้อนใต้พื้นหรือการเดินท่อและสายเคเบิลอื่น ๆ
  • การตั้งค่าพุกในโพรงหรือแผ่นพื้นทำความร้อน

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

เอกสารและวีดิโอ

การบริการและให้คำปรึกษา

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า