Skip to main content
Hilti

Features & Applications

Features
  • เอนกประสงค์และเพิ่มผลผลิต: ประหยัดการเก็บสินค้าคงคลังเนื่องจากสามารถใช้งานได้หลากหลายความลึกขึ้นอยู่กับชนิดของงาน
  • แท่งเกลียวสำหรับใช้คู่กับน้ำยาเคมีแบบฉีด Hilti HIT ทุกรุ่น
  • ใช้งานได้หลากหลายเนื่องจากระยะฝังที่หลากหลาย
  • เหมาะสำหรับโครงการขนาดใหญ่
  • ครอบคลุมด้วยการรับรองคุณสมบัติของวัสดุและคุณสมบัติเชิงกล ยืนยันด้วยใบรับรองการตรวจสอบ 3.1
Applications
  • เหมาะสำหรับใช้คู่กับน้ำยาเคมีแบบฉีดทุกรุ่น

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

การบริการและให้คำปรึกษา

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า