Skip to main content
Hilti

Features & Applications

Features
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการต่อเชื่อมเพื่อให้มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน
  • เพิ่มป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์
  • เพิ่มความปลอดภัย - ช่วยให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านแผ่นตัวนำไฟฟ้า แล้วคายประจุไฟฟ้าให้เข้ากับวัสดุฐานได้อย่างเหมาะสม
  • เหมาะสำหรับใช้กับโครงสร้างเหล็กมาตรฐานเกือบทุกประเภท
  • เหล็กสแตนเลสมีความต้านทานการกัดกร่อนสูง - เหมาะสำหรับใช้ในงานแทบทุกประเภท ได้แก่ งานในทะเล นอกชายฝั่ง ปิโตรเคมี และงานโรงไฟฟ้า
Applications
  • การต่อเชื่อมเพื่อให้ระบบทำงานได้
  • การเชื่อมต่อที่จุดปลายทางของวงจร
  • การป้องกันฟ้าผ่า
  • การต่อเชื่อมและการเดินสายดิน /การต่อสายดิน
  • การต่อเชื่อมเพื่อให้มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

เอกสารและวีดิโอ

การบริการและให้คำปรึกษา

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า