Skip to main content
Hilti

Features & Applications

Features
  • เชื่อมต่อกันได้เป็นอย่างดี
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
  • ความปลอดภัยสูงสุด: ช่วยให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านสลักและปล่อยสู่วัสดุฐานได้อย่างเหมาะสม
  • เหมาะสำหรับใช้กับเหล็กในงานก่อสร้างทั่วๆ และเหล็กกำลังสูง และท่อ
  • วัสดุสแตนเลสสามารถต้านทานการกัดกร่อนสูง เหมาะสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม งานชายฝั่ง งานนอกชายฝั่ง ปิโตรเคมีและโรงไฟฟ้า
Applications
  • เกี่ยวกับแรงยึดเหนี่ยว
  • การเชื่อมซึ่งปกป้อง
  • Terminal connection
  • ระบบป้องกันฟ้าผ่าน
  • มีแรงยึดเหนี่ยวที่เท่ากัน

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

เอกสารและวีดิโอ

การบริการและให้คำปรึกษา

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า