Skip to main content

เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม

Hilti

Features & Applications

Features
  • ดอกสว่านเจาะขนาดเป็นขั้น TS-BT – ทำให้งานเจาะหลุมนำมีความลึกที่ถูกต้องสำหรับสลักเกลียวแบบมีสกรูง่ายขึ้น
  • ดอกสว่านเจาะขนาดเป็นขั้น TS-BT HC – ลบสารเคลือบเหล็กรอบหลุมก่อนเจาะสำหรับสลักเกลียวแบบมีสกรูกระแสสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ดอกสว่านเจาะขนาดเป็นขั้นแบบขัด TS-BT PFP ออก – ขัดสารเคลือบ PFP ออกและเจาะรูสำหรับสลักเกลียว S-BT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Applications
  • การเจาะหลุมนำเมื่อทำการยึดสลักเกลียว S-BT กับเหล็ก
  • การลบสารเคลือบเมื่อทำการยึดสลักเกลียวแบบกระแสสูง S-BT กับเหล็ก
  • การขัดสารเคลือบ PFP ออกเมื่อยึดสลักเกลียว S-BT กับคานเหล็กที่เคลือบ PFP

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

การบริการและให้คำปรึกษา

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า