Hilti

Features & Applications

Features
  • เชื่อถือได้ให้ประสิทธิภาพสูงในรูเจาะหัวเพชร
Applications
  • รูเจาะหัวเพชรสำหรับติดตั้งพุกคอนกรีตหรือเหล็กเส้นในคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว (post-installed)

เอกสารและวีดิโอ

การบริการและให้คำปรึกษา

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า