แจ้งการเปลี่ยนเวลา การรับแจ้งเครื่องซ่อมตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค. 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม
Hilti

Features & Applications

Features
  • ด้วยการคุ้มกันมือเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เพิ่ม
  • ทิ้งสัญลักษณ์ที่เห็นได้ชัดบนปีกเพื่อการระบุที่เห็นได้ชัดเจนของพุกดร็อปอินทั้งชุด
Applications
  • การตั้งค่าที่ยึด HDI-P แบบปล่อยลงสั้นได้อย่างถูกต้อง
  • การตั้งค่าที่ยึด HKD อย่างถูกต้อง

การบริการและให้คำปรึกษา