Hilti

Features & Applications

Features
  • การติดตั้งง่ายและรวดเร็ว
  • ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ได้ดียิ่งขึ้น
  • เพิ่มความปลอดภัย - ช่วยให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านสตั๊ดแล้วคายประจุไฟฟ้าให้เข้ากับวัสดุฐานได้อย่างเหมาะสม
  • เหมาะสำหรับใช้กับโครงสร้างเหล็กและท่อมาตรฐานเกือบทุกประเภท
  • เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อนเล็กน้อย (C3)
Applications
  • การต่อเชื่อมเพื่อให้ระบบทำงานได้
  • การต่อเชื่อมเพื่อป้องกัน
  • การเชื่อมต่อที่จุดปลายทางของวงจร
  • การป้องกันฟ้าผ่า
  • การต่อเชื่อมและการเดินสายดิน /การต่อสายดิน

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

เอกสารและวีดิโอ

การบริการและให้คำปรึกษา

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า