Skip to main content
Hilti

Features & Applications

Features
  • ออกแบบสำหรับยึดบนคอนกรีตแข็ง (ผ่านการทดสอบและผ่านมาตรฐานสำหรับคอนกรีต 8000 psi ได้ถึงระยะฝัง 1") และเหล็ก
  • ตะปูปลายแหลม(Long conical nail) ออกแบบให้การยิงยิงในคอนกรีตได้ดีที่สุด
  • ความแข็งสูงสุด (59 HRC) สำหรับการเจาะคอนกรีตและเหล็ก
  • ระยะฝังประสิทธิผลสูงสุด 3/4 นิ้ว, 1 นิ้ว, 1 1/4 นิ้ว และ 1 1/2 นิ้ว เมื่อใช้กับชิ้นงานที่มีความหนาถึง 14 ga
  • มีประสิทธิภาพสูงสุดในคอนกรีตแข็ง
Applications
  • ยึดเข้ากับคอนกรีตอ่อนหรือแข็งและเหล็ก
  • ยึดโครงผนังเบาเข้ากับคอนกรีต
  • การยึดที่ยึดผนัง
  • การยิงยึดไม้เข้ากับคอนกรีต
  • การตั้งค่าแบบหล่อและสิ่งกีดขวางเพื่อความปลอดภัย

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

เอกสารและวีดิโอ

การบริการและให้คำปรึกษา

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า