Skip to main content
Hilti

Features & Applications

Features
  • จานยึดเหล็กสแตนเลสทนต่อการกัดกร่อนสูง
  • ล็อคแท็บบนจานยึดช่วยป้องกันการคลายตัวหรือการหมุนตัว
  • พื้นผิวจานยึดแบบไม่ลื่น
  • วิธีแก้ปัญหาแบบไร้สาย
Applications
  • ยึดตะแกรงในสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อน เช่น ชายฝั่งทะเล นอกชายฝั่ง ปิโตรเคมีและโรงไฟฟ้า เป็นต้น
  • ตัวยึดตะแกรงปูพื้นเพื่อใช้กับสลักเกลียว M8 ที่เหมาะสมในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนสูง
  • จานยึดตะแกรงมีพร้อมสำหรับความสูงตะแกรงตั้งแต่ 25-50 มม.

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

เอกสารและวีดิโอ

การบริการและให้คำปรึกษา

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า