Hilti

Features & Applications

Features
  • ทำให้การออกแบบจุดต่อด้วยการเจาะเสียบเหล็กเส้นภายหลัง เป็นไปอย่างง่ายดายอย่างเช่นกับการออกแบบพุก
  • ใช้งานเข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการ Windows XP, Vista, 7 และ 8
  • สามารถดาวน์โหลดจาก Hilti Thailand Website เพื่อติดตั้งและใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • โปรแกรมใช้มาตรฐานการออกแบบอาคารล่าสุดในการออกแบบ และ เป็นไปตามข้อกำหนดการออกแบบการฝังยึดเหล็กเส้นระบบติดตั้งภายหลังสำหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กจาก ACI, Eurocode 2,…
  • จากการวิจัยของ Hilti ที่ช่วยทำให้ผู้ออกแบบสามารถออกแบบงานเจาะเสียบเหล็กภายหลังได้อย่าประหยัดเหมาะสม
Applications
  • โปรแกรมสามารถออกจุดเชื่อมเหล็กเส้นหลังติดตั้งโดยอ้างอิงตามมาตรฐานการออกแบบอาคารล่าสุด
  • โปรแกรมสามารถออกแบบจุดเชื่อมเหล็กเส้นหลังติดตั้งสำหรับการต้านทานแรงแผ่นดินไหว แรงสั่นสะเทือนรวมถึงความล้าอีกด้วย

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

การบริการและให้คำปรึกษา

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า