แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฏาคม 2566 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

เลื่อยฉลุไฟฟ้าแบบไร้สาย

เลื่อยฉลุไฟฟ้าไร้สาย 22V และ 36V ถูกออกแบบสำหรับประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในการตัดโลหะและไม้

เลื่อยฉลุไฟฟ้าไร้สาย 22V และ 36V ถูกออกแบบสำหรับประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในการตัดโลหะและไม้
เลื่อยฉลุแบบไร้สาย SJD 6-22 เลื่อยฉลุแบบไร้สายที่จับด้านบนที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมการจัดเก็บฝุ่นเสริมในตัวสำหรับงานตัดตรงหรือโค้งที่แม่นยำ (แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ Nuron)
ย้อนกลับไปที่รายการสินค้า ()
เปรียบเทียบ
สินค้า ()
กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน