Hilti

Features & Applications

Features
  • นวัตกรรมรูปทรงปลายตัดทำให้สามารถติดตั้งได้ดีกว่า
  • ออกแบบหัวที่เรียบร้อยเพื่อไม่เสียเวลาในการตกแต่ง
  • กำลังการติดตั้งที่สูงขึ้น – เนื่องจากทำการเจาะน้อยกว่าและขั้นตอนการทำงานน้อยกว่าพุกคอนกรีตทั่วไป
  • ผ่านมาตรฐานการับรองจากยุโรป ETA สำหรับใช้ในคอนกรีตแบบรับแรงดึง (cracked concrete)
  • สามารถถอดออกได้จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับการยึดชั่วคราว
Applications
  • ทำการยึดช่องกับฝ้าโดยตรงสำหรับงานติดตั้งระบบท่อและระบบระบายอากาศ
  • เหมาะสำหรับงานติดตั้งซ้ำ
  • เหมาะสำหรับติดตั้งราวกันตก ราง หรืองานเหล็กตกแต่ง

Product Variants & Sets

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

เอกสารและวิดิโอ

การบริการและให้คำปรึกษา

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า