Hilti

Features & Applications

Features
  • การติดตั้งพุกเซาะ HDA รวดเร็ว, สม่ำเสมอ และเชื่อถือได้
Applications
  • การดำเนินการเซาะได้เองอัตโนมัติสำหรับการติดตั้งพุกเซาะ HDA

Product Variants & Sets

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

การบริการและให้คำปรึกษา

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า