Hilti

Features & Applications

Features
  • ใช้กำลังไฟฟ้าสูงสุด 22kW และ 15kW ขณะทำงานด้วยระบบหล่อเย็น ต้องการแหล่งจากพลังงานไฟฟ้าเพียงแค่ 32A
  • ปรับแต่งความเร็วของตัวขับเคลื่อนได้อย่างราบรื่นจากคอนโซลควบคุม
  • ง่ายในการปรับแรงตึงของใบตัดตลอดเวลาทำให้การตัดมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • ควบคุมน้ำปิด/เปิดจากโต๊ะควบคุม
  • มีการทดสอบข้อต่อquick-releaseจากโรงงานเพื่อลดปริมาณความผิดพลาดเรื่องข้อต่อไม่สามารถใช้งานได้
Applications
  • ใช้ในงานเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอาคาร-ตัดช่องเปิดได้เกือบทุกรูปแบบสำหรับงานทุกชนิดและ
  • ใช้ในการรื้อถอนทางเทคนิคของชิ้นส่วนโครงสร้างขนาดใหญ่ (สะพาน ปลอ่งไฟ ฐานราก ฯลฯ)
  • สำหรับงานตัดทุกอย่างตั้งแต่งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีปริมาณเหล็กสูงจนถึงงานตัดหินที่หนา
  • สำหรับงานตัดในสภาพแวดล้อมที่มีความไวต่อเสียงต่อเสียงรบกวน

Product Variants & Sets

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

เอกสารและวีดิโอ

การบริการและให้คำปรึกษา

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า